Onze historie

Certe kent een rijke historie. Al in de negentiende eeuw werden voorlopers van Certe opgericht.

De voorgangers van Certe zijn opgericht door ziekenhuizen en huisartsen in de drie noordelijke provinciën. Ze wilden bloed en andere lichaamseigen materialen van hun patiënten op deskundige en betrouwbare manier laten analyseren. Deze laboratoria werden uiteindelijk LabNoord en het Laboratorium voor Infectieziekten en na de fusie van deze laboratoria in 2012 zijn we in 2013 gezamenlijk verdergegaan onder de naam Certe. Sinds 1 januari 2015 maakt ook het Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden hier onderdeel van uit. Op 1 juli 2017 is Certe bestuurlijk gefuseerd met Izore, Centrum Infectieziekten Friesland. Zo is een organisatie ontstaan met een rijke historie die zich richt op de gezondheid van de patiënt in de hele regio.

LabNoord / Huisartsenlaboratorium

In eerste instantie bestond LabNoord uit een Huisartsenlaboratorium gericht op klinische chemie. Opgericht in 1957 door en voor huisartsen in Groningen, Noordoost -Drenthe en Oost-Friesland.

In latere jaren is op verzoek van huisartsen de dienstverlening uitgebreid met een trombosedienst (1977), functiediagnostiek (1978), en ook een diabetesdienst (1995). Hoewel het laboratorium niet meer ‘in handen’ is van de huisartsen in de regio, hebben zij nog steeds een belangrijke stem in de ontwikkelingen binnen en het dienstenaanbod van Certe.

Laboratorium voor Infectieziekten (LvI) | Streeklaboratorium

Het Laboratorium voor Infectieziekten (LvI) is opgericht door de ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. De eerste jaren stond het laboratorium bekend onder de naam Streeklaboratorium, maar is later verder gegaan onder de naam Laboratorium voor Infectieziekten. De historie van dit laboratorium gaat terug tot 1877(!), toen Hoogleraar Fokker in dienst trad bij de Rijksuniversiteit van Groningen. In die periode werden ook de ziekmakende micro-organismen ontdekt, vanaf dat moment  kreeg laboratoriumonderzoek van infectieziekten een rol in de gezondheidsrol.

In 2013 hebben de ziekenhuizen het laboratorium overgedragen aan de stichting Noordelijke Laboratorium Groep, die het in de markt heeft gezet onder de naam Certe. 

KCL Leeuwarden

Het klinisch chemisch laboratorium Leeuwarden (KCL) is opgericht door de ziekenhuizen in Leeuwarden. Destijds waren er 3 ziekenhuizen in Leeuwarden die de handen ineen hebben geslagen en een gezamenlijk laboratorium hebben opgericht. Een unieke gebeurtenis voor die tijd. Door de jaren heen is het dienstenaanbod steeds uitgebreid met onder andere nucleaire geneeskunde en klinische fysica.

Ook het KCL kent al een lange historie. Sinds januari 2015 is het klinisch chemisch laboratorium onderdeel van Certe. Hierdoor en door het opgaan van de overgebleven afdelingen van KCL in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), houdt de stichting na 53 jaar op te bestaan.

Izore, Centrum Infectieziekten Friesland

Izore, Centrum Infectieziekten Friesland is het laboratorium voor medische microbiologie in Friesland. Deze organisatie is ontstaan door een splitsing van de Stichting LVF (Laboratorium voor de Volksgezondheid Friesland) op 1 juli 2009. Het pathologisch laboratorium dat ook behoorde tot het LVF ging vanaf die datum verder onder de naam Pathologie Friesland.

Het LVF was de opvolger van het Provinciaal Laboratorium voor de Volksgezondheid, naar de wens van de Friese ziekenhuizen, het Groene Kruis, het Rode Kruis en de Inspectie voor de Volksgezondheid in 1951 opgericht als specifiek laboratorium voor Friesland. Op 22 oktober 1965 vestigde het LVF zich in een nieuw gebouw aan de Jelsumerstraat in Leeuwarden. Een gedeelte van het pand werd verhuurd aan de Stichting Rode Kruis Bloedbank , de Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium en de Trombosedienst. Deze laatste organisaties vestigden zich later (resp. in 1984, 1988 en 2003) wegens ruimtegebrek op andere locaties. Het pathologisch laboratorium is sinds 1987 gehuisvest in een apart gebouw, op hetzelfde terrein als dat van Izore.