Certe voor zorgverleners

Anemie: 'Aan de slag met anemie'

Nascholing voor doktersassistenten.

Tijdens deze scholing wordt er aandacht besteed aan de theorie en diagnostiek van anemie. De avond is opgedeeld in een plenair gedeelte met verschillende sprekers en een tweetal workshops.

Een huisarts behandelt anemie in de huisartsenpraktijk: triage en anamnese. Daarna volgt een gedeelte over de diagnostiek door de klinisch chemicus van Certe: aanvraag, interpretatie en vervolg onderzoek op het laboratorium.

Tijdens de eerste workshop worden voorbeelden van anemie uit de praktijk behandeld in de vorm van casuïstiek. In de tweede workshop wordt aandacht besteed aan een betrouwbare Hb meting: hoe kan de vingerprik het beste worden uitgevoerd en aan het gebruik en onderhoud van de Hb meter in de huisartsenpraktijk.

Accreditatie, duur en kosten

De nascholing Anemie duurt 2,5 uur en is geaccrediteerd met 2 punten.
De kosten voor deze avond zijn € 35,00 per persoon.

Meld je gelijk aan voor een nascholing: