Certe voor zorgverleners

Diensten en producten voor huisartsen en verloskundigen

Certe biedt diverse diensten voor huisartsenpraktijken en verloskundigen.

Bloedafname en logistiek


Antistollingszorg/Trombosedienst

Functieonderzoeken


Ondersteuning voor uw zorg aan chronisch zieken