Certe voor zorgverleners

Diensten en producten voor huisartsen en verloskundigen

Certe biedt diverse diensten voor organisaties als GGZ-instellingen, penitentiaire inrichtingen, TBS-klinieken, asielzoekerscentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, zorginstellingen voor mensen met beperking, ARBO-diensten, collega-laboratoria en andere organisaties.

Bloedafname en logistiek


Antistollingszorg/Trombosedienst

Functieonderzoeken


Ondersteuning voor uw zorg aan chronisch zieken