Certe voor zorgverleners

Rapportages voor eerstelijns professionals

Epidemiologisch BRMO-rapport

Dit rapport bevat een diepgaande analyse over de incidentie en prevalentie van BRMO’s (zoals MRSA en ESBL-producerende bacteriën) per regio in het volledige adherentiegebied van Certe van de laatste 5 jaar. Hierin wordt ook uitleg gegeven wat BRMO’s zijn, waarom deze wel of niet een potentieel probleem vormen voor u of uw patiënten, hoe het vóórkomen van BRMO's bijgehouden wordt door Certe en wat u als professional met deze informatie kunt doen.

Download de Rapportage overzicht bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 2013-2017

U kunt hem tevens aanvragen bij uw relatiemanager. Deze uitgave is ook verstuurd naar de afdelingen Infectiepreventie van alle ziekenhuizen in regio Groningen/Drenthe. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met een arts-microbioloog.

Wensen of op- of aanmerkingen?

Heeft u wensen, op- of aanmerkingen voor een volgend rapport? Laat het ons weten!