Certe voor zorgverleners

GAInN Studie: vergelijking tussen oude en nieuwe antistollingsmiddelen

Met de komst van NOACs kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende antistollingsmiddelen. Bij gebruik van NOACs is regelmatige controle van de stollingswaarde niet meer nodig, maar komt de mogelijk therapietrouw in gevaar. De GAInN-studie (UMCG en Certe) onderzoekt of een goed ingestelde patiënt het meest baat heeft bij continuering van behandeling met VKA of bij het switchen naar NOAC.

Sinds de NOACs (Non-VKA Orale AntiCoagulantia) beschikbaar zijn gekomen, staat de orale antistollingsbehandeling meer dan ooit in de belangstelling. Recente ongenuanceerde berichtgeving heeft veel onrust veroorzaakt bij voorschrijvers en gebruikers van NOACs, maar deze is door deskundigen weer ontzenuwd.

Belangrijk is dat met de komst van de NOACs een keuze gemaakt kan worden tussen verschillende antistollingsmiddelen, waar voorheen uitsluitend het gebruik van VKA (cumarine) mogelijk was. Grote studies hebben aangetoond dat de NOACs qua veiligheid en effectiviteit tenminste gelijkwaardig zijn aan VKA’s in een grote populatie. Beide categorieën antistollingsmiddelen hebben voor- en nadelen. Bij gebruik van een NOACs is bijvoorbeeld regelmatige controle van de stollingswaarde (INR) niet meer nodig. Door het wegvallen van de controle dreigt echter ook de therapietrouw in gevaar te komen. 

Baat bij VKA of switchen naar NOAC

Tot nu toe is geen vergelijking gemaakt tussen de behandeling met VKA en NOACs bij subgroepen, bijvoorbeeld bij patiënten die goed ingesteld op VKA en dus therapietrouw zijn. In samenwerking tussen de afdeling Hematologie van het UMCG en de Certe Trombosedienst is de GAInN (Goede Antistolling In noord Nederland)-studie opgezet.

In deze studie worden patiënten met boezemfibrilleren geselecteerd die goed op VKA ingesteld zijn. Zij worden uitgenodigd voor deelname aan de studie en gerandomiseerd naar het continueren van VKA of instelling op een NOAC. Het doel van deze studie is om te bepalen of deze goed ingestelde patiënten het meest baat hebben bij het continueren van de huidige behandeling met VKA of bij het switchen naar een NOAC.

De onderzoekers hopen met deze studie een antwoord te kunnen geven op hun specifieke vraag. Zij hopen echter ook duidelijk te maken dat het zinvol is aanvullend onderzoek te doen naar de nieuwe en traditionele antistollingsmiddelen bij verschillende patiëntengroepen. Daardoor kan op termijn meer onderbouwd de juiste keuze worden gemaakt voor de antistollingsbehandeling van de individuele patiënt met als uitkomst antistollingsbehandeling op maat.