Certe voor zorgverleners

Ondersteuning bij toekennen zorgprofiel voetzorg diabetes

Vanaf 2015 heeft iedere diabetespatiënt een bepaald zorgprofiel nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg.

Vergoeding van voetzorg voor diabetespatiënten vindt plaats vanuit het basispakket vanaf zorgprofiel 2 en verzekeraars vergoeden de zorg vanaf zorgprofiel 1 in een aanvullende verzekering.

Vergoeding van voetzorg voor diabetespatiënten vindt plaats vanuit het basispakket vanaf zorgprofiel 2 en verzekeraars vergoeden de zorg vanaf zorgprofiel 1 in een aanvullende verzekering.

Het toekennen van een zorgprofiel kan lastig zijn. Certe wil u hierin ondersteunen. Vanaf 1 mei krijgen huisartsenpraktijken die de aanvullende module van de Certe Diabetesdienst afnemen, naast de Simm’s-classificatie ook het zorgprofiel gerapporteerd.
Alleen aan patiënten met Simm’s 1-classificatie én zonder standsafwijkingen van de voet kan Certe geen zorgprofiel toekennen (we rapporteren dan zorgprofiel X). Certe beschikt over onvoldoende informatie over aanwezigheid van overige risicofactoren voor voetulcera. De huisartsenpraktijk kan zelf zorgprofiel 1 of 2 toekennen via deze korte checklist, herhaling van het voetonderzoek is daarbij niet nodig.

Voor vragen over de rapportage van het zorgprofiel, kunt u contact opnemen met de Certe Diabetesdienst via 088 – 23 70 140.