Certe voor zorgverleners

Ontsluiting laboratoriumuitslagen voor apothekers

De kennis van laboratoriumuitslagen van patiënten bij apothekers is, naast de reden van voorschrijven, van groot belang voor het verder verbeteren van de medicatie–bewaking en medicatieveiligheid. Certe gaat medio mei uitslagen voor apothekers digitaal ontsluiten, een extra service voor u als huisarts en apotheker.

Sinds de wetswijziging die het mogelijk maakt voor apothekers om laboratoriumuitslagen in te zien voor het uitvoeren van haar functie verstrekt Certe maandelijks overzichten met o.a. de nierfunctie van patiënten aan de huisartsen. Medio mei gaat Certe de uitslagen voor apothekers digitaal ontsluiten, met als voordeel voor de patiënt dat uitslagen direct beschikbaar zijn in het kader van de medicatieveiligheid.

Structurele medicatiebewaking

Dosisaanpassing kan op basis van lichaamsgewicht of oppervlakte gebeuren, maar ook de nierfunctie kan een belangrijke factor die de gewenste dosering beïnvloed. Een verminderde nierfunctie heeft invloed op de kinetiek van veel geneesmiddelen. 

Hierdoor kunnen intoxicatieverschijnselen al bij een standaarddosering optreden, of de therapie kan juist falen. Aanpassing van de voorgeschreven dosering kan dan noodzakelijk zijn. Het is dus van belang om in de apotheek structureel medicatiebewaking op basis van o.a. de nierfunctie uit te voeren en goede afspraken hierover te maken in de apotheek en met de betrokken zorgverleners.

Inzage in 6 bepalingen

Certe gaat met gespecialiseerde software van patiëntdata digitaal ontsluiten in een portaal voor aangesloten apothekers. De patiëntdata die zichtbaar worden, zijn altijd actueel en de werkwijze voldoet volledig aan wet- en regelgeving voor privacy en dataverkeer. De apothekers kunnen inloggen met hun UZI-pas die is gekoppeld aan de apotheek. De wettelijk vereiste toestemming voor inzage wordt door de apotheker gevraagd aan de patiënt en wordt in de portaal bevestigd.

Apothekers krijgen inzage in een aantal essentiële bepalingen van patiënten. Het gaat hierbij om de volgende bepalingen:

  • Kreatinine
  • Kalium
  • Natrium
  • PT-INR
  • HbA1c
  • Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte: lithium en digoxine

Toekomstbeeld van de Certe-portal

In de nabije toekomst zien we ook andere doelgroepen, naast apothekers die in aanmerking kunnen komen voor relevante informatie vanuit onze laboratorium informatief systemen. Bijvoorbeeld zullen intern klinisch chemici en arts-microbiologen nog meer informatie in elkaars systemen kunnen zien waardoor beter adviezen gegeven kunnen worden. Dit geldt uiteraard ook voor bijvoorbeeld huisartsen, verloskundigen, verpleegtehuizen, de dokterswacht en andere zorginstellingen (GGD etc.). Voor hen wordt het in de toekomst mogelijk gemaakt gebruik te maken van het Certe-uitslagenportaal. En natuurlijk met als ultieme doel, toegang voor de patiënt zelf.