Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

labInfo eiwitelectroforese

Vanwege herindeling van de speciële diagnostiek binnen Certe willen wij u graag op de hoogte stellen van een aantal wijzigingen binnen het diagnostisch traject en rapportage naar de vigerende richtlijnen die voor u van belang zijn. Deze labInfo is zowel voor de eerste als tweede lijn.

Beslispatronen

Als gevolg van de centralisatie en de wens om te harmoniseren binnen het verzorgingsgebied van Certe, is gekeken naar de mogelijkheid om de diagnostiek naar M-proteïne verder te stroomlijnen. Hieruit is het volgende beslispatroon gedestilleerd op basis van de richtlijn en in afstemming met de hematologen Esther de Waal (MCL) en John Schreurs (MZH).

De aanvraag voor M-proteïne-diagnostiek en follow-up hebben wij sterk vereenvoudigd naar:

 • M-proteïne-diagnostiek (beschikbaar voor eerste en tweede lijn)
 • M-proteïne-follow up (alleen beschikbaar voor tweede lijn)

Rapportage

Om in de verschillende systemen de concentratie M-proteïne goed te kunnen vervolgen, gaan wij niet meer rapporteren in conclusievorm, maar in numerieke vorm volgens onderstaand schema. Dit was in ziekenhuizen al gebruikelijk maar gaat nu voor alle systemen gelden.

Eiwitspectrum-rapportage

M-proteïne

Aangetoond

Niet aangetoond

1e type

IgG Lambda

'niet aangetoond'

1e type concentratie

Xx g/l

'niet aangetoond'

2e type

IgM Kappa

'niet aangetoond'

2e type concentratie

Xx g/l

'niet aangetoond'

 • Niet te kwantificeren wordt <1-2 g/l, is detectie limietmethode van de methode
 • eiwitelectroforese fracties worden niet meer afzonderlijk gerapporteerd.

Verschil met huidige rapportage:

 • Er wordt niet meer een beoordeling van het eiwitspectrum gerapporteerd.

Eerder: geen bijzonderheden, acute fase patroon, hypogammaglobulinemie, polyclonale hypergammaglobulinemie, nieuwe M-proteïne, bekende M-proteïne.

 • M-proteïnes die een overlap hebben met de Beta- (eventueel Alfa-)fractie, worden niet meer inclusief de betreffende fractie gerapporteerd, de kwantificering van de M-proteïne is het aantal g/l wat boven de betreffende fractie ligt.
 • Betreffende fractie gerapporteerd, de kwantificering van de M-proteïne is het aantal g/l wat boven de betreffende fractie ligt.
 • Dimeren worden als 1 band gerapporteerd.

Daarnaast geldt voor de aanvragers van de Friese kant het volgende: M-proteïnes, die overlap met de Beta-fractie vertonen worden nauwkeuriger gekwantificeerd.

Bij patiënten waar dit relevant is, wordt de volgende commentaarregel toegevoegd:

“Let op gewijzigde methode. Er is een M-proteïne onder de Beta-fractie, deze wordt (mogelijk) lager gekwantificeerd dan u gewend bent.”

Veranderingen referentie-/normaalwaarden

De bovenstaande veranderingen zijn ook meteen aangegrepen om regionaal de referentiewaarden te harmoniseren. Gezien de overlap in methodes is er voor gekozen om onze referentiewaarden te harmoniseren naar het UMCG, omdat dit ons regionaal derdelijns verwijzingsinstituut is, zijn de uitslagen van Certe en UMCG voor deze bepalingen vergelijkbaar geworden.

De bepalingen waarvoor we de referentiewaarden hebben aangepast zijn:

 • Albumine in liquor
 • IgG in liquor cerebrospinalis
 • Albumineratio (liquor /serum)
 • IgG-ratio (liquor/serum)
 • Alkalische fosfatase iso-enzymen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Edwin van Mirre | Klinisch chemicus Certe en vak-verantwoordelijke voor eiwitchemie

Certe serviceBericht

Terug naar het serviceBericht