Certe voor zorgverleners

Protocol echografie beenvenen gewijzigd

De uitvoering van de echografie van de beenvenen is aangepast aan de eerste herziening van de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie.

Deze aanpassing houdt in dat:

  • er geen D-dimeer meer wordt bepaald, tenzij expliciet met een laboratoriumformulier aangevraagd;
  • er bij een negatieve echografie geen herhaling wordt afgesproken na 5 dagen, ook niet in geval van een positieve D-dimeer;
  • er  geen uitgangsechografie meer wordt verricht na een half jaar antistolling.

Aangepaste aanvraag

De aanvraag voor een echo beenvenen is als volgt aangepast:

De keuzemogelijkheid ‘uitsluiten DVT links of rechts’ is onveranderd gebleven. Daarnaast bestaat ruimte om de bevindingen na toepassing van de klinische beslisregel en de uitslag van een D-dimeer test in te vullen. Deze gegevens kunnen te zijner tijd in samenspraak met de huisartsencoöperatie of zorggroep door Certe verstrekt worden als spiegelinformatie bijvoorbeeld in een FTO of DTO.

Hier wordt ook expliciet vermeld dat er niet standaard een D-dimeerbepaling wordt verricht.

Aanvragen D-Dimeertest

De D-dimeertest kunt u aanvragen via het Laboratorium Aanvraagformulier. Als de D-dimeer verhoogd is, moet de patiënt ondanks een score van de klinische beslisregel  ≤  3 verwezen worden voor echografie. De kwalitatieve sneltest voor gebruik binnen de huisartsenpraktijk is helaas door de fabrikant uit de handel genomen. Certe zoekt nog naar een alternatief dat hetzelfde gemak combineert met een goede sensitiviteit.

Rapportage uitslag

Wanneer de bevindingen bij echografie wijzen op een diepe veneuze trombose, wordt de huisarts hiervan op de dag van het onderzoek door de beoordelend radioloog in kennis gesteld. Voor het behandeladvies wordt verwezen naar de NHG standaard Diepe Veneuze trombose en longembolie.

Procedure kuitvenetrombose of oppervlakkige tromboflebitis

De procedure bij de bevinding van een geïsoleerde kuitvenetrombose of oppervlakkige tromboflebitis blijft ongewijzigd. De uitslag wordt door één van onze doseerartsen van de trombosedienst dezelfde dag aan de huisarts doorgebeld. De optie van kortdurende behandeling met LMWH (3-6 weken) wordt daarbij ter overweging gegeven. In deze volgt Certe Trombosedienst het advies van de afdeling Hematologie/Stolling van het UMCG.

Echografie beenvenen aan huis

Certe kan op aanwijzen van de behandelend arts de echografie beenvenen ook thuis bij de patiënt uitvoeren, bijvoorbeeld indien de patiënt  immobiel of bedlegerig is. Daarmee kan een bezoek aan het ziekenhuis en de daarmee gepaard gaande kosten en ongemak voor de patiënt worden voorkomen.

Vragen en/of opmerkingen?

U kunt contact opnemen met Certe Trombosedienst via 088 - 23 70 150 of via trombosedienst@certe.nl.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe Trombosedienst u kan bieden? Onze relatiemanagers informeren u graag.

Een bijdrage van:

Margriet Piersma

Internist en directeur Certe Huisartsenlaboratorium en Trombosedienst