Certe voor zorgverleners

Anemie, meer dan alleen ijzergebrek

Anemie is een veelvoorkomend probleem in de huisartsenpraktijk. De NHG-standaard Anemie biedt een algoritme voor de beoordeling van een anemie. Deze adviseert opsporing van bijvoorbeeld een ijzergebrek op geleide van Hb-gehalte en MCV-vervolgdiagnostiek. 

Dit blijkt lang niet altijd eenvoudig toe te passen binnen één enkel consult, aanvullende bloedafname en diagnostiek is soms nodig. Een ijzergebrek is vaak, maar lang niet altijd, de oorzaak van een anemie. Omdat onnodige suppletie kan leiden tot ijzerstapeling, is het belangrijk om de oorzaak van de anemie te goed te achterhalen.

Certe helpt u graag in de diagnostiek naar anemie. Nu al kunt u een pakket voor anemiediagnostiek aanvragen, waarbij afhankelijk van Hb en MCV verdere bepalingen worden uitgevoerd. Op dit moment zijn we bezig deze service te verfijnen en uit te breiden

Betere afstemming diagnostiek op NHG-standaard.

Onze diagnostiek wordt beter afgestemd op de vernieuwde NHG-standaard Anemie, waardoor het aantal laboratorium bepalingen waar mogelijk beperkt blijft en waar nodig uitgebreid wordt. Daarnaast worden de uitslagen dezelfde dag door een vakspecialist beoordeeld en van commentaar voorzien. Certe voert deze vernieuwde service deze zomer in.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Laurens-Jan Jellema, klinisch chemicus.