Certe voor zorgverleners

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) neemt fundusfotografie af

Certe heeft een samenwerkingsverband met de coöperatie HZD (Huisartsenzorg Drenthe) voor de afname van fundusfotografie in Drenthe. 
Huisartsen in Drenthe kunnen nu kiezen of zij diabetespatiënten mellitus type II voor fundusfotografie doorsturen naar Certe of naar de ziekenhuizen in de regio. Dit was al mogelijk voor huisartseb in Groningen en Oost-Friesland.Bij fundusfotografie wordt de microvasculatuur van het netvlies in beeld gebracht, waarmee de aanwezigheid van diabetische retinopathie vroegtijdig opgespoord kan worden.

 

Werkwijze Certe

Certe start met een eenmalige aanmelding en roept vervolgens een patiënt tweejaarlijks op voor een fundus-foto. U als huisarts wordt altijd te voren over deze oproepen geïnformeerd en kan deze zo nodig schrappen. Geeft de patiënt geen gehoor aan een oproep dan wordt deze eenmalig herhaald. Het onderzoek kan op meerdere plaatsen in de regio, dicht bij de patiënt plaatsvinden. Bij voorkeur in uw eigen huisartsenpraktijk.

Beoordeling door specialist

De beoordeling van de fundusfoto’s wordt door Certe uitbesteed aan de oogarts, zo blijft de kwaliteit geborgd. Certe streeft er naar hiertoe overeenkomsten  te sluiten met oogartsen in de verschillende ziekenhuizen in de regio. Hierdoor kan de oogarts de onderzoeken van u als huisarts in zijn/haar eigen adherentiegebied beoordelen en kan eenvoudig intercollegiaal consult met zo nodig vlotte verwijzing plaatsvinden . Op deze wijze blijft de transmurale samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn behouden. 

U houdt altijd de regie rond verwijzing naar de tweede lijn

 

Rapportage

Certe ontwikkelt op dit moment de digitale beschikbaarheid van de beelden bij het intercollegiale consult met behulp van Topicus en een PACS (digitaal archief). De bevindingen van het onderzoek worden in NHG-codes weergegeven en rechtstreeks (digitaal) als Edifact-rapport naar het HIS van uw huisartsenpraktijk gerapporteerd. De beschikbaarheid van de vereiste kwaliteitsrapportage wordt hierdoor gefaciliteerd.

Informatie of contact

Wilt u meer informatie over of wilt u zich aanmelden voor deze dienst van Certe? Dan kunt u contact opnemen met HZD (tel: 088 – 050 4000) of rechtstreeks met Relatiemanagement Certe via tel: 088 – 237 11 02 of relatiemanagement@certe.nl.