Certe voor zorgverleners

Uitslagen diagnostiek beschikbaar in de hele zorgketen: droom of werkelijke toekomst

Het realiseren van zuinige en zinnige zorg heeft vele invalshoeken. Laboratoriumdiagnostiek vindt zowel in de eerste als in de tweede lijn plaats en de patiënt migreert tussen beiden. Inzicht in deze uitslagen kan positief bijdragen aan de snelheid in de zorgketen, bevordert verantwoorde substitutie vanuit de tweede naar de eerste lijn en voorkomt dat een patiënt onnodig 2 maal hetzelfde onderzoek moet laten uitvoeren. Door de data beschikbaar te stellen aan de diverse behandelaars van de patiënt denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan de efficiency doelstellingen vanuit VWS.

 

Hoe doen we dat?

Data ontsluiting kan op diverse manieren: direct aanbieden in het HIS via Edifact of via portalen. In ons vorige serviceBericht hebben wij het portaal voor apothekers aangekondigd, dat in de zomerperiode live zal gaan. Deze werkwijze zou in principe breder uitgerold kunnen worden, bijvoorbeeld voor uitslagen vanuit de tweede lijn voor de huisarts. Of en zo ja, op welke wijze, wij uitslagen van diagnostiek vanuit de tweede lijn kunnen laagdrempelig kunnen ontsluiten voor de huisartsen is een onderwerp dat wij samen met huisartsen en ziekenhuizen gaan verkennen. Wij houden u graag op de hoogte in ons volgende Servicebericht.