Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Helicobacter pylori-diagnostiek

De feces-antigeentest is de meest betrouwbare manier om de helicobacter-bacterie te diagnosticeren en om na behandeling te controleren of de therapie rond deze bacterie is gelukt.

Helicobacter pylori diagnose

De feces-antigeentest is de meest betrouwbare manier om een diagnose te stellen en om na behandeling te controleren of de therapie gelukt is.

Andere testen

Andere testen zijn invasief en/of duurder zonder dat ze beter zijn:

  • De 13C-ureum-ademtest is betrouwbaar maar tijdrovend, en moet uitgevoerd worden in het ziekenhuis.
  • Gastroscopie is invasief en wordt eveneens door de medisch specialist in het ziekenhuis uitgevoerd* .
  • Serologie voor helicobacter diagnostiek is minder betrouwbaar**.

* Een voordeel van de gastroscopie, waarbij een maagbiopt wordt genomen, is de mogelijkheid, de helicobacter te kweken en de gevoeligheid voor antibiotica te bepalen.

** Bij deze test wordt de aanwezigheid van antistoffen (ooit geïnfecteerd?) bepaald, maar omdat het individuele patroon van antistofrespons na behandeling variabel is, valt er op basis van antistoftiters nauwelijks iets zeggen over het succes van de behandeling.

De feces-antigeentest

Het gebruik van protonpompremmers, bismuth preparaten en antibiotica vermindert de gevoeligheid van de Helicobacter pylori feces-antigeentest. Tijdens gebruik van bovengenoemde middelen is de test in een kwart van de gevallen fout-negatief.Daarom bevelen wij aan de test bij voorkeur uit te voeren, nadat deze middelen gedurende tenminste 2 weken niet zijn gebruikt.

Men kan de PPR vervangen door een H2‐antagonist (ranitidine, cimetidine) of een antacidum. Daarnaast is het belangrijk de controle na een behandeling niet te snel aan te vragen. De feces-antigeentest toont namelijk fragmenten van de bacterie aan, die nog tot enige tijd na behandeling uitgescheiden kunnen worden met de ontlasting.

Bij ouderen zijn de non-invasieve testen minder betrouwbaar. Diagnostiek is verder afhankelijk van de prevalentie van Helicobacter pylori. Ons advies is daarom, om 4 weken te wachten met een controle-test.

Overigens is controle na behandeling niet nodig als de klachten verdwenen zijn.

Meer informatie:

Voor vragen rond dit onderwerp kunt u altijd terecht bij onze artsen-microbioloog.

Een bijdrage van:

Erwin Verkade

Barbara Kesztyüs