Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Nieuw protocol en regionale afspraken NOAC’s tijdens nascholing huisartsen

Huisartsen hebben onlangs een door ELANN georganiseerde nascholing antistolling en in het bijzonder NOAC’s kunnen volgen. Ook de apothekers van de GAV is deze scholing aangeboden. Tijdens deze nascholing zijn naast de actuele ontwikkelingen ook relevante samenwerkingafspraken én regionale afspraken rond ‘Veiligheid en NOAC’s', rol van de huisarts gepresenteerd.

Antistollingmedicatie, nieuwe middelen met impact

Tijdens de nascholing is de stand van zaken rond antistollingsmedicatie aan de hand van casuïstiek besproken door Karina Meijer, hematoloog en hoofd Hematologie/sectie Stolling van het UMCG.

Recent is het arsenaal antistollingsmiddelen, bestaande uit VKA’s , heparines en Trombocytenaggregatieremmers (TAR’s ) uitgebreid met de zogenaamde NOAC’s : Nieuwe of Non-VKA Orale AntiCoagulantia. Deze middelen worden ook wel DOAC’s genoemd: Directe Orale AntiCoagulantia.

Naast effectiviteit is ook de veiligheid van antistolling een belangrijk aspect: afweging van de voordelen tegen de nadelen van deze behandeling moet daarom met regelmaat, zeker bij het optreden van complicaties, plaatsvinden. Inhoudelijke kennis van stolling en antistolling, onderlinge afstemming tussen de verschillende partners in de transmurale trombosezorgketen is daarbij van groot belang. De in 2009 opgerichte Regiotafel Antistolling en het recent opgerichte Transmurale Trombose Expertise Centrum (TTEC) vormen een belangrijke ondersteuning voor deze ontwikkelingen in de regio.

Samenwerkingsafspraken voor de behandeling met VKA tussen huisartsen en Certe Trombosedienst

Margriet Piersma (internist en directeur Certe Trombosedienst) heeft antistolling en samenwerken in de regio uiteengezet. In dit kader zijn de samenwerkingsafspraken voor de behandeling met VKA tussen huisartsen en Certe Trombosedienst opgesteld volgens de Landelijke Standaard Keten Antistolling (LSKA). Deze zijn in april door de leden van de Huisartsenkring goedgekeurd en te vinden op deze website.

Daarnaast gaf zij een korte presentatie van de resultaten van het door de Regiotafel Antistolling geïnitieerde transmurale project ‘Verantwoorde Implementatie NOAC’s 2012-2015’ en de daaruit voortgekomen aanbevelingen. Nu de NOAC’s sinds oktober 2016 ook door de huisarts mogen worden voorgeschreven moeten het protocol en de regionale afspraken echter worden aangepast.

Nieuwe regionale afspraken ‘Veiligheid en NOAC’s , rol van de huisarts'

Frank Beltman, huisarts en medisch adviseur van de GHC heeft de nieuwe regionale afspraken: ‘Veiligheid en NOAC’s , rol van de huisarts‘ (pdf) in zijn voordracht Antistolling en ketenzorg Atriumfibrilleren toegelicht. De afspraken zijn na afstemming met Anne de Vries (GAV) en Margriet Piersma (Certe/TTEC) tot stand gekomen. Deze zijn onlangs door de leden van de Huisartsenkring geaccepteerd.

Belangrijk is dat de huisarts die een NOAC voorschrijft hoofdbehandelaar antistolling is voor de betreffende patiënt in alle opzichten, zolang geen schriftelijke overdracht naar een ander arts heeft plaatsgevonden. De rol van de apotheker is ongewijzigd gebleven.

Jaarlijkse controle van de nierfunctie bij NOAC-gebruik

Voor de jaarlijkse controle van de nierfunctie bij NOAC-gebruik en eventuele signalering kan Certe voorlopig een rol spelen. De werkwijze is vermeld in de samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en Certe Trombosedienst. Over de patiënten, die momenteel bij Certe zijn ingeschreven voor jaarlijkse nierfunctiecontrole bij NOAC-gebruik ontvangen de betreffende huisartsen binnenkort bericht. Aangegeven kan worden of de huisarts wil dat Certe deze controles continueert of staakt.

Trombose-expertisecentrum raadplegen?

Huisartsen, specialisten en apothekers kunnen het TTEC 24 uur per dag/ 7 dagen per week bereiken voor alle vragen over antistolling.

ZorgDomein

Vraag via Zorgdomein (geen verwijzing): gericht aan de Stollingspolikliniek UMCG

Mail

Telefonisch

  • 088 - 237 01 50 (Certe)
  • 050 - 361 61 61 (dienstdoende stollingsarts UMCG)

Een bijdrage van: