Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Astma-/COPD-dienst leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt

Goed uitvoerbaar, effectief en efficiënt. Zo omschrijft een wetenschappelijk onderzoek van het UMCG het functioneren van de Astma-/COPD-dienst.

Het biedt huisartsen de mogelijkheid digitaal advies te krijgen van een longarts over patiënten met astma of COPD. Huisartsen meldden in de periode 2007-2014 ruim 14.000 patiënten bij de dienst aan (ca 60% van alle astma- en COPD-patiënten in de regio). De adviezen aan de huisartsen over diagnose en behandeling resulteerden in betere patiënt-gerelateerde uitkomsten. Zo verbeterde bij een aanzienlijk aantal COPD-patiënten de GOLD-status na tussenkomst van de Astma/COPD-dienst.

Effectieve en efficiënte samenwerking tussen eerste en tweede lijn

Veel patiënten met astma en/of COPD worden behandeld door de huisarts. Alleen patiënten met ernstig ongecontroleerde astma of ernstige COPD worden doorverwezen naar de longarts. Zowel huisartsen als patiënten kunnen baat hebben bij de kennis en ervaring van longartsen. Daarom heeft Certe samen met huisartsen en longartsen van alle ziekenhuizen in Noord-Nederland in 2007 een Astma/COPD-dienst opgericht. Er waren 4 uitgangspunten:

  1. De huisarts is leidend.
  2. De dienst moet diagnose, behandeling en begeleiding optimaliseren.
  3. De dienst moet makkelijk te benaderen zijn voor patiënten en artsen.
  4. De taakscheiding tussen eerste- en tweedelijnszorg moet helder gedefinieerd zijn.

Diagnose en behandeladvies van de specialist in uw HIS

De Astma/COPD-dienst is bedoeld voor patiënten met deze aandoening of van wie u vermoedt dat ze een obstructieve longziekte hebben. Geadviseerd wordt patiënten die al onder regelmatige controle zijn bij de longarts, niet naar de dienst te verwijzen. U kunt ervoor kiezen om uw gehele praktijk te laten inkaarten. Dit houdt in dat bij alle patiënten die longmedicatie gebruiken, wordt gekeken wat de diagnose is en of de behandeling moet worden aangepast. U kunt ook patiënten individueel aanmelden voor een onderzoek.

Patiënten die aangemeld worden bij de Astma/COPD-dienst van Certe vullen voor het onderzoek thuis een vragenlijst in met een anamnese, de Clinical COPD Questionnaire (CCQ) en de Asthma Control Questionnaire (ACQ).

Een getrainde functielaborant van Certe komt dan bij u in de praktijk of in een nabij gelegen spreekuurlocatie van Certe en:

  • verricht spirometrie
  • neemt de vragenlijst door
  • evalueert de inhalatietechniek
  • geeft zo nodig instructie.

De metingen worden gedaan conform de nationale en internationale richtlijnen. Alle data wordt ingevoerd in een elektronisch diagnostisch supportsysteem. De ingevoerde gegevens worden beoordeeld door een longarts, die een diagnose en een behandeladvies veelal binnen 5 werkdagen via het internet rechtstreeks invoert in uw HIS.

Op uw verzoek kan de Certe Astma/COPD-dienst de patiënt oproepen voor een controleonderzoek, volgens de DBC-afspraken.

Ook voor kinderen

Wist u dat u patiënten al vanaf 8 jaar naar de dienst kan verwijzen? Zij krijgen een aangepaste anamneselijst en het onderzoek wordt digitaal beoordeeld door een kinderlongarts.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vindt u in het nieuwsitem.
Een Astma/COPD-dienst voor de huisartsenpraktijk. Onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit.

Wilt u uw praktijk laten inkaarten? Of wilt u de spirometrie uitbesteden? Wij kunnen u helpen. U kunt dan voor meer informatie contact opnemen met:

Ellen van Heijst (hoofd Astma/COPD-dienst) | 06 - 24 23 10 63