Certe voor zorgverleners

Wijziging presentatie uitslagen antibiogrammen

Door een groot verschil in de opzet van de diverse HIS-en worden de uitslagen van antibiogrammen van meerdere soorten micro-organismen in hetzelfde materiaal niet eenduidig op ieder systeem getoond. Dit leiden tot fouten bij de interpretatie hiervan. Om dit te voorkomen is in afstemming met huisartsen gekozen voor een nieuwe opzet waarbij uitslagen voor alle aanvragers op dezelfde wijze, zonder vervorming aankomt.

Het vernieuwde bericht ziet er als volgt uit:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiemanager.