Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Digitale ontsluiting van laboratoriumuitslagen voor apothekers een feit

Digitale ontsluiting van laboratoriumuitslagen en uitslagen van functiediagnostiek is al jaren een wens binnen Certe. Met het veilig delen van onderzoeksresultaten wil Certe een bijdrage te leveren in de optimale behandeling van de patiënt, een optimale ondersteuning van alle zorgaanbieders en het uiteindelijk voorkomen van onnodige herhaling van diagnostiek. Ontsluiting is belangrijk in het kader van (transmurale) transparantie, maar moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor privacy en dataverkeer.

De eerste stap hiertoe is gezet met het speciaal voor apothekers ingericht portaal ‘Apoview’. Zij zien nu onder andere actuele uitslagen van bepalingen als Creatinine, EGFR, Kalium, Natrium en HbA1c. De volgende stap is het inrichten van een portaalfunctie voor de aanvragers van laboratorium- en functiediagnostiek, huisartsen en verloskundigen.

De Certe-oplossing

Apothekers in de regio Groningen en Drenthe hebben Certe verzocht bepaalde resultaten van laboratoriumonderzoek digitaal te ontsluiten*. In samenwerking met de firma Meddex is voor deze groep het portaal ‘Apoview’ gerealiseerd. De in deze webapplicatie opvraagbare data zijn altijd actueel. Met deze ‘Apoview’ krijgen apothekers inzage in de resultaten van de volgende laboratoriumbepalingen:

  • Creatinine
  • EGFR
  • Kalium
  • Natrium
  • PT-INR
  • Farmacogenetische parameters
  • Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte (Lithium en Digoxine)
  • HbA1c

Hoe werkt Apoview?

De werkwijze voldoet volledig aan wet- en regelgeving voor privacy en dataverkeer. De bepalingen en hun waarden worden getoond in de ‘Apoview’, waarin de apothekers kunnen inloggen met hun UZI-pas**. Door de apotheker wordt aan de patiënt toestemming gevraagd voor inzage van de laboratoriumbepalingen, deze toestemming wordt vervolgens in ‘Apoview’ bevestigd. Zonder bevestiging van toestemming voor inzage worden er geen onderzoeksresultaten getoond. Deze bevestiging is per patiënt slechts één keer nodig.

Na een succesvol verlopen pilot kan het portaal ‘Apoview’ nu aan alle aangesloten apothekers worden aangeboden.

Voetnoten

* Op grond van een formele wetswijziging in de geneesmiddelenwet ( januari 2012), waarmee apothekers recht hebben op inzage in laboratoriumuitslagen die van belang kunnen zijn voor medicatiebewaking en de KNMP (Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden, november 2013). Het College Bescherming Persoonsgegevens en de KNMP (Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden, november 2013) zijn duidelijk over de randvoorwaarden: de apotheker moet aantoonbaar per patiënt toestemming hebben gevraagd voor het inkijken van zijn/haar gegevens. De apotheker kan die toestemmingsverklaring in eigen beheer houden en is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de aard van de gegevens, die hij/zij inkijkt.

** het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders in het elektronisch verkeer mogelijk maakt.