Certe voor zorgverleners

Kosten van diagnostisch onderzoek

Met de invoering van het eigen risico is de gemiddelde Nederlander zich meer bewust geworden van de kosten van zijn/haar medische behandeling. Van uw collega’s zijn er geluiden dat het gesprek met de patiënt ook regelmatig gaat over kosten van diagnostiek. Soms wordt door de patiënt en huisarts gezamenlijk gekozen om een bepaald onderzoek of test niet uit te voeren. De kosten van het onderzoek zijn hierin doorslaggevend.

Het beleid van Certe sluit hier op aan: doelmatigheid van onderzoek hebben wij hoog in het vaandel. De uitslag van een test of onderzoek moet antwoord geven op de medische vraag van de patiënt en/of huisarts, anders is het niet zinvol en ontstaan onnodige kosten voor de patiënt. Naast doelmatige zorg is zuinige zorg ook een punt van aandacht voor Certe.

Met de intrede van marktwerking in de zorg is concurrentie tussen laboratoria niet meer weg te denken. Dit heeft gunstige effecten op de prijs voor de ‘zorgconsument’. Een ander effect is dat huisartsen steeds vaker benaderd worden met aanbiedingen van nieuwe diensten of aantrekkelijke prijzen van diagnostiek. De afweging van voor- en nadelen van de verschillende diagnostiekaanbieders en hun prijsstelling is lastig.

In de praktijk merkt Certe dat er onduidelijkheid is over de tarifering. In onderstaande alinea's nemen wij u hierin mee.

Tariefkorting met zorgverzekeraars

Wist u bijvoorbeeld dat de patiënt nooit het maximumtarief betaalt voor de diagnostiek van Certe?  Certe heeft met zorgverzekeraars een contract waarin op alle NZA-tarieven kortingen worden afgesproken.

Verbeteren doelmatigheid

In 2016 zet Certe zich actief in om u Diagnostisch Toets Overleg (DTO) aan te bieden. Op basis van spiegelinformatie en medische expertise van onze klinisch chemici en artsen-microbioloog helpen wij huisartspraktijken met het verbeteren van de doelmatigheid van diagnostiekaanvraag. Certe hanteert daartoe de NHG-standaard en de LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek (pdf). Wanneer deze systematiek niet wordt gevolgd, ontstaan onnodig kosten voor uw patiënt. Anemie is hierin een schoolvoorbeeld. Certe bepaalt initieel alleen Hb bij uw patiënt, bij enkele andere aanbieders bent u verplicht een volledig pakket aan bepalingen af te nemen.

Reduceren kosten

Certe kijkt tegelijkertijd naar de eigen tarieven en de markt. De kosten van SOA-diagnostiek zijn bijvoorbeeld verlaagd en vergelijkbaar met die van andere aanbieders.

Kosten door extra onderzoek

Zinnige zorg betekent ook zekerheid van de juiste diagnose, zodat u de juiste behandeling kunt inzetten. Certe voert bij een positieve kweek of advies van een vakspecialist regelmatig aanvullend onderzoek uit voor de juiste diagnose. Wanneer extra diagnostiek voor een juiste diagnose noodzakelijk is, levert dit extra kosten voor de patiënt op. Of aanvullende onderzoek nodig is, en wat de hoogte van de kosten van extra onderzoek zijn, is vooraf vaak niet aan te geven. Certe werkt aan een oplossing om deze kosten beter inzichtelijk te kunnen maken, voor zowel de patiënt als de huisarts.

Contact

Heeft u vragen rond de tarieven of heeft u interesse of suggesties om de doelmatigheid binnen aanvragen te bevorderen? Neem contact op met uw relatiemanager.