Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Vluchtelingenstroom, hoe pakt de gezondheidszorg dit op?

De grote toestroom van vluchtelingen in Europa heeft uitbreiding van opvanglocaties in het heel Nederland tot gevolg. Het heeft gevolg en invloed op de gezondheidszorg in de asielzoekerscentra (AZC) zelf, maar ook voor huisartspraktijken en ziekenhuizen. In dit artikel nemen wij u mee in de zorg voor deze groep mensen en de meest voorkomende (bijzondere) ziektebeelden. Wij nemen u mee in dezelfde volgorde als de vluchteling met de Nederlandse gezondheidszorg in aanmerking komt.

U kunt ook de de factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers, het online dossier van het RIVM of de factsheets van Pharos raadplegen.

Screening nieuwe asielzoekers

Veel vluchtelingen komen ziek ons land binnen, hebben vaak onder slechte omstandigheden gereisd en gebivakkeerd, hebben soms schurft en kleerluizen en dragen regelmatig resistente micro-organismen bij zich. Daarom is er een AZC-protocol opgezet in samenwerking met de GGD’s en Certe. Aangekomen op de eerste opvanglocatie gaat elke asielzoeker douchen, worden alle kleren gewassen en volgt een behandeling voor scabiës voor groot en klein. Ook wordt een longfoto gemaakt, diedoor de deskundige GGD-arts wordt beoordeeld, om tuberculose uit te sluiten. Het onderzoek naar tuberculose bij Syrische vluchtelingen is opgeschort, omdat deze weinig zinvol is (het komt nagenoeg niet voor in Syrië).

Alle zwangere asielzoekers worden door de verloskundigen in de regio gescreend:

  • 12-weekse screening, inclusief een keel- een neus- en een perineumswab ter screening van MRSA;
  • een rectumswab ter screening van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), zoals de ESBL-darmbacteriën.

Daarnaast wordt er vaak aanvullend onderzoek aangevraagd zoals Hb, mcv en vitamine D.

Eerstelijnszorg in het nationaal aanmeldcentrum in Ter Apel

Medische eerstelijnshulp wordt in het nationaal aanmeldcentrum (en nabijgelegen ACZ) in Ter Apel verzorgd door het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), onder leiding van de huisartsenzorggroep Babylon. Alle medische eerstelijnshulp wordt door deze huisartsen en verpleegkundigen uitgevoerd op het terrein van het AZC. De GC A heeft haar netwerk van huisartsen en verpleegkundigen door de toename van aanvragen moeten uitbreiden. Sinds begin september heeft Certe een bloedafnamepost geopend op het terrein van de COA-locatie in Ter Apel, het GC A plant de asielzoekers in voor het bloedafnamespreekuur.

Eerstelijnszorg

De zorg voor vluchtelingen sluit zoveel mogelijk aan op de reguliere huisartsenzorg. Dit betekent dat vluchtelingen ook eerst naar de huisarts gaan, dat er spreekuren zijn en dat ze in avonduren en in het weekend bij een huisartsenpost terecht kunnen. Het GC A organiseert de eerstelijnszorg voor vluchtelingen op COA-opvanglocaties.

In het geval van noodopvang draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om eerstelijnszorg te organiseren. In beide gevallen wordt de huisarts ondersteund door het GC A met bijvoorbeeld een telefonische hulplijn, een tolkenlijn, één huisartseninformatiesysteem en een gestandaardiseerde werkwijze. Meer informatie vindt u op http://www.gcasielzoekers.nl/.

Ziekenhuizen

Alle geplande opnames in de ziekenhuizen worden door de arts in het GC A gescreend. Bij niet-geplande opnames treedt een protocol in werking. Deze is opgesteld door de artsen-microbioloog van Certe en de deskundigen infectiepreventie van de betrokken ziekenhuizen in het Certe-werkgebied. Afhankelijk van de locatie en urgentie is dit beleid reeds geïmplementeerd. De intentie is om verspreiding van besmettelijke ziekten en resistente micro-organismen te voorkomen.

Uit de screeningskweken en toevalsbevindingen blijkt namelijk dat het MRSA-dragerschap met name bij Syrische vluchtelingen voorkomt en groter is dan 10% (voor Nederlanders is dit<1%) en dat 1/3 tot 2/3 van alle vluchtelingen Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO’s) bij zich draagt.

Minder bekende ziektebeelden

In het geboorteland van vele  vluchtelingen komen bekende micro-organismen, zoals MRSA en multiresistente micro-organismen voor. Voor u gaan we in dit bericht dieper in op de infectieziekten die voor de Nederlandse Gezondheidszorg minder bekend zijn zoals:

Via de website van het RIVM vindt u meer informatie over bijvoorbeeld:

Heeft u behoefte aan overleg of afstemming wat betreft infectieziekten? U kunt dan contact zoeken met één van onze specialisten. Voor praktische zaken kunt u terecht bij onze relatiemanagers.