Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Certe en UMCG richten Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen op

Op 25 oktober hebben Certe en UMCG een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen getekend.

Certe Trombosedienst en de afdeling Hematologie van het UMCG werken al langere tijd samen op het gebied van antistollingszorg. Artsen van beide organisaties:

  • consulteren elkaar laagdrempelig
  • stellen samen transmurale protocollen op
  • werken soms op beide locaties
  • doen samen onderzoek.

Om deze bestaande samenwerking te formaliseren is het Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen opgericht.Doel van dit expertisecentrum is om in het hele Noorden gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt de zorg vernieuwd en goedkoper gemaakt.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Margriet Piersma (Internist | directeur Certe Trombosedienst), Harjan van Dam (Raad van Bestuur Certe), Jos Aartsen (Raad van Bestuur UMCG) en Karina Meier (internist hematoloog | hoofd sectie hematologie UMCG)
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Margriet Piersma (Internist | directeur Certe Trombosedienst), Harjan van Dam (Raad van Bestuur Certe), Jos Aartsen (Raad van Bestuur UMCG) en Karina Meier (internist hematoloog | hoofd sectie hematologie UMCG)

Noodzaak tot ketenzorg

Richtlijnen voor het gebruik van antistollingsmedicijnen bij patiënten met trombose zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd en de trombosezorgketen is landelijk gezien nog onvoldoende geborgd. In de daarom opgestelde Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) wordt geadviseerd de zorg binnen de keten van huisartsen-, ziekenhuis- en academische zorg beter op elkaar af te stemmen en binnen ieder regionaal samenwerkingsverband een Trombose Expertise Centrum in te richten.

Noord-Nederland is nu de eerste regio waarin de samenwerking op het gebied van antistollingszorg wordt geformaliseerd in een expertisecentrum. In het Noorden treffen huisartsen, apothekers, specialisten ouderenzorg en medisch specialisten elkaar al regelmatig in de Vereniging Regiotafel Antistolling Groningen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan eenduidige werkwijzen en aan de kwaliteit van de antistollingszorg.

Wat doet het Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen?

Het centrum zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist als dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen, apothekers, tandartsen, specialisten ouderenzorg en medisch specialisten. Zij kunnen advies vragen over de antistollingsbehandeling met de verschillende beschikbare middelen, maar ook over patiënten met een complex ziektebeeld. Ook patiënten zelf kunnen met vragen over hun antistollingsbehandeling te allen tijde bij het centrum terecht.

Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik en het evalueren van de richtlijnen voor trombosezorg. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt er onderwijs gegeven. Goede voorbeelden en wetenschappelijke kennis worden gedeeld in het zorgnetwerk. Door regionaal samen te werken aan optimale kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg, wordt het aantal complicaties verminderd en worden onnodige ziekenhuisopnames voorkomen. Dit zal de zorg goedkoper maken.

Contact

Margriet Piersma-Wichers
Internist | directeur Trombosedienst Certe
m.piersma@certe.nl

Karina Meijer
internist hematoloog | hoofd sectie Stolling, afd. Hematologie UMCG
k.meijer@umcg.nl  

Voor patiëntenzorg is het centrum is bereikbaar via telefoonnummer: 088-2370150 (Certe) of 050-361 61 61 (dienstdoende stollingsarts UMCG). Daarnaast is het mogelijk om via Zorgdomein een schriftelijke vraag aan het Transmuraal Trombose Expertise Centrum te stellen. We hopen daarmee laagdrempelig advies te kunnen bieden, waardoor verwijzing minder vaak nodig is. Natuurlijk blijft er ook de mogelijkheid om via Zorgdomeinpatiënten rechtstreeks voor een consult naar de Stollingspoli te verwijzen.