Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

De eerste influenza weer aangetoond

De afgelopen weken is al een enkele maal influenza A-virus aangetoond bij klinische patiënten. Het griepseizoen start hiermee vroeg, maar er is op dit moment geen sprake van een griepepidemie of van een verhoogde influenza-activiteit.

Wij nemen u in dit item mee in de huidige stand van zaken van de meldingen in de afgelopen periode en het gekozen griepvaccin voor 2016/2017, inclusief het beoogde bereik hiervan.

Stand van zaken meldingen

Het aantal mensen met griepachtige klachten in week 45 was 37/100.000 ingeschreven patiënten, ruim onder de epidemiegrens van 51/100.000 ingeschreven patiënten (bron: RIVM en NIVEL). Tot nu toe is alleen in week 42 bij een klein percentage influenza A/H3N2-virus aangetoond in de nasofarynxkweken van patiënten met griepachtige klachten, die door de NIVEL-peilstations naar het RIVM zijn gestuurd. Voor het grootste deel zijn met name het rhinovirus en RSV gevonden bij deze patiëntengroep.

De getallen boven de balken geven het totaal aantal geteste monsters weer. Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep

Influenzavaccin 2016

Tijdens het begin van het influenzaseizoen 2015-2016 werd Influenza A H1N1 het meest aangetoond. De geïsoleerde stammen kwamen goed overeen met de vaccinstam voor het influenzavaccin 2015.

Daarom is in het influenzavaccin 2016 weer voor dezelfde influenza A H1N1-component gekozen. Later in het seizoen circuleerde vooral influenza B-virus. De geïsoleerde influenza B virusstammen (B- Victoria-lijn) weken sterk af van de influenza B-component van het vaccin 2015 (B-Yamagata-lijn). Daarom is er voor de influenza B-component in het vaccin 2016 gekozen voor een stam van de de B-Victoria-lijn.

De influenza A H23N2-component is in 2016 ook aangepast, omdat deze beter overeenkomt met de circulerende influenza A H3N2-stammen (bron: Surveillance van influenza en andere luchtweginfecties: winter 2015/2016. RIVM rapport 2016-0071).

Er is in Nederland nog niet gekozen voor een quadrivalent influenzavaccin (1 H1N1-component, 1 H3N2-component en 2 B-componenten), omdat de meerwaarde hiervan voor de gedefinieerde risicogroepen nog onvoldoende duidelijk is. Er zijn 2 trivalente influenzavaccins in Nederland op de markt: Influvac® (Abbott) en Vaxgrip® (Sanofi Pasteur). Beide vaccins zijn zogenoemde subunitvaccins. Dat betekent dat het vaccin alleen de hemagglutininecomponent van het influenza virus bevat; het oppervlakte-eiwit waartegen de beschermde antistoffen gericht zijn.

Samenstelling vaccin

De samenstelling van beide vaccins is voor het seizoen 2016-2017:

  • A/California/7/2009 (H1N1) pdm09-achtige stam
  • A/Honkong/4801/2008-achtige stam
  • B/Brisbane/60/2008-achtige stam (Victoria-lijn)

Meer informatie

Voor overleg kunt u contact opnemen met:

Rene Benne (arts-microbioloog) of een collega arts-microbioloog.