Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Mogelijkheid jaarlijkse oproep bloedafname CVRM via Certe

In de NHG-standaard wordt aanbevolen patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico jaarlijks te controleren om de ingestelde therapie te evalueren en eventueel bij te stellen.

Sinds een aantal jaren heeft de CVR-Dienst van Certe een oproepsysteem voor het systematisch en jaarlijks oproepen van hoog-risico patiënten voor laboratoriumonderzoek. Met deze basismodule CVR is het voor huisartsen (die klinisch chemische diagnostiek van Certe afnemen) mogelijk om alle patiënten waarbij jaarlijks bloed geprikt moet worden in het kader van CVRM via Certe op te roepen.

Werkwijze

De patiënt ontvangt jaarlijks een oproep voor laboratoriumonderzoek van Certe in de maand van geboorte.

Het bloed van uw patiënt wordt onderzocht op:

  • Natrium
  • Kalium
  • Kreat
  • E-GFR
  • het cholesterolpakket
  • glucose
  • urine ACR/microalbumine.

Sinds kort is het mogelijk om ook andere labonderzoeken (zoals TSH, HB, PSA) jaarlijks toe te voegen buiten het standaard CVR-aanbod.

Afstemming met de patiënt

Het is ook mogelijk om op verzoek van de patiënt een andere maand voor de oproep te kiezen. Na 6 weken ontvangt de patiënt een herhalingsoproep als hij of zij niet is geweest. Bij een no-show na 3 maanden ontvangt u een bericht van Certe wie niet aan de oproep gehoor heeft gegeven.

Voordelen CVR-pakket

Het voordeel van een CVR-pakket is dat u:

  • verzekerd bent dat de patiënt jaarlijks de oproep ontvangt;
  • er geen laboratoriumformulier hoeft worden ingevuld (dus minder administratieve werkzaamheden);
  • een duidelijk overzicht heeft van de opgeroepen patiënten en de niet verschenen patiënten.

Ook het inkaarten van de praktijk voor CVRM, het opstellen van een risicoprofiel en/of jaarlijkse oproep van hoogrisicopatiënten behoren tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de Certe CVR-dienst u biedt? Onze relatiemanagers informeren u graag. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Mieke Steijvers Hoofd CVR-dienst via 06 - 43 88 91 15.