Certe voor zorgverleners

Geslaagde werkconferentie Transmuraal Trombose Expertise Centrum (TTEC)

Op donderdag 19 oktober jl. vond de eerste werkconferentie van het Transmuraal Trombose Expertise Centrum (TTEC) plaats. Het TTEC is een samenwerkingsverband tussen het UMCG en Certe, het staat voor goede en veilige keten antistollingszorg en streeft naar kosten effectieve vernieuwing in deze zorg.

Het doel van de werkconferentie was om met alle regionale partners uit de transmurale zorgketen ideeën uit te wisselen, plannen te maken en zelfs een ‘antistollingsagenda’ op te stellen om zo het TTEC verder vorm te geven. In congrescentrum Hanzeplaza te Groningen waren ruim 60 vertegenwoordigers vanuit diverse zorgorganisaties in de 3 noordelijke provincies als partners in de keten antistollingszorg, zowel uit de eerste, tweede als derde lijn aanwezig.


Plenaire sessie

In een plenaire sessie werd de ontwikkeling van de Regiotafel Antistolling Groningen gepresenteerd. Deze transmurale regiotafel kwam in 2009 tot stand op initiatief van de Trombosedienst Groningen (nu Certe) en kan beschouwd worden als de ‘inspiratie’ voor de oprichting van het TTEC in 2016. Daarnaast werd de casus perioperatieve antistolling Friesland besproken, een voorbeeld van het opstellen van een provincie breed uniform perioperatief antistollingsprotocol, waaraan actief vanuit het TTEC werd bijgedragen.


Tijdens de plenaire afsluiting door Karina Meijer, hoofd sectie Stolling/Hematologie (UMCG)werd een voorlopige terugkoppeling uit de workshops gegeven. Als belangrijkste speerpunten konden worden benoemd:

  • Behoefte aan een centrale regiefunctie antistolling met 24/7 bereikbaarheid.
  • Helderheid op het gebied van (transmurale) medicatieoverdracht.
  • Noodzaak van scholing op alle niveaus.

Los van deze speerpunten werden een aantal actiepunten geformuleerd. Deze worden op de antistollingsagenda geplaatst.


Online knooppunt gelanceerd

Het TTEC beoogt het centrale punt in antistollingszorg in Noord-Nederland te zijn en dit wordt onder andere gewaarborgd door een website die zowel specialisten, zorgprofessionals en patiënten 24/7 kan bedienen. Deze website werd tijdens de plenaire sessie voor het eerst gepresenteerd.

U vindt de website via www.expertisecentrumtrombose.nlBetrokkenheid rond de antistollingszorg in de gehele regio vergroot

Buiten de workshops werden veelvuldig banden aangehaald, ervaringen uitgewisseld en daarmee het regionale ketenzorgnetwerk rond de 'geantistolde' patiënt vergroot. Derhalve kan de werkconferentie ook in dit opzicht met recht als geslaagd worden beschouwd.


Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen

Het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen zet er op in om de zorg voor patiënten met trombose in de eerste lijn mogelijk te maken waar dat kan en alleen in de tweede/derde lijn te laten plaatsvinden als het moet. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten voor alle vragen over de antistollingsbehandeling van hun patiënten. Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik van uniforme protocollen in de antistollingszorg. Ook is binnen het TTEC plaats voor het opzetten en zo mogelijk regionaal uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw: Transmuraal digitaal consult

Ook een transmuraal digitaal consult bij het TTEC via Zorgdomein behoort tot de mogelijkheden, waarmee een verwijzing naar de tweede of derde lijn vaak kan worden voorkomen. Regionaal samenwerking aan optimale kwaliteit en veiligheid van de keten antistollingszorg zal naar verwacht leiden tot een afname van het aantal complicaties en onnodige ziekenhuisopnames, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan beheersing van kosten in de gezondheidszorg.


Contact

Huisartsen, specialisten en apothekers kunnen het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen (TTEC) 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken voor alle vragen over antistolling:

Dat kan via Zorgdomein (geen verwijzing): gericht aan de Stollingspolikliniek UMCG of via e-mail:

U kunt ook telefonisch contact zoeken via de telefoon: 088 - 23 70 150 (Certe Trombosedienst) of 050 - 361 61 61 (dienstdoende stollingsarts UMCG)