Certe voor zorgverleners

Werken aan klanttevredenheid

Certe peilt regelmatig de tevredenheid van zowel aanvragers (huisartsen, huisarts-assistenten, praktijkmanagers, medisch specialisten) als de patiënten. Zo willen wij onze dienstverlening aan u blijven verbeteren. De resultaten waren positief, 90% van de ondervraagde aanvragers was (zeer) tevreden over Certe. Uiteraard zijn er aandachtspunten naar voren gekomen, deze worden inmiddels opgepakt.

Verbeterpunten dienstverlening

Certe onderneemt actie op de door de zorgverleners aangedragen verbeterpunten. Zo werken we aan de bereikbaarheid van het afsprakenbureau en is een digitaal aanvraagformulier in ontwikkeling waarmee het aanvragen en versturen van uitslagen verbeterd moet gaan worden.

Patiënttevredenheid

Certe scoorde bij het patiënttevredenheid een 8,6, een tweede plek in de landelijke benchmark. Dit is een resultaat waar Certe enorm trots op is. Het verbeterpunt wachttijden op (enkele) locaties is voor deze groep een belangrijke verbetering. Dit pakt Certe dan ook verder op.

Onderzoeken in 2018

De volgende klant- en patiënttevredenheidsonderzoeken zullen plaatsvinden in januari en februari, we houden u op de hoogte van de uitslagen. Heeft u vragen en/of opmerkingen hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, neem dan contact op met uw relatiemanager.