Certe voor zorgverleners

Feces-STEC-diagnostiek, waarom zijn de klinische gegevens zo belangrijk?

Een infectie met shigatoxine producerende E. coli (STEC) kan levensbedreigend verlopen, met bloederige diarree (hemorragische colitis), hoge koorts en nierfalen. In de meeste gevallen echter is er sprake van dragerschap of milde diarree. Soms is er sprake van een uitbraak door besmet voedsel, vaak opgelopen in het buitenland. Een ziekte die wordt veroorzaakt door STEC is meldingsplichtig (groep B2) en uw klinische gegevens spelen een belangrijke rol bij een goede en snelle risico-inschatting en voor een tijdige detectie van een mogelijke uitbraak.

Het laboratorium en de arts melden een STEC-infectie aan de GGD. De GGD meldt de gegevens anoniem conform de Wet publieke gezondheid en levert gegevens voor de landelijke surveillance van meldingsplichtige ziekten aan het Centrum Infectieziektebestrijding. Dit is echter alleen relevant wanneer er sprake is van ernstige ziekte of het vermoeden van een uitbraak.

Uw klinische gegevens zijn van belang

Voor een goede en snelle risico-inschatting en voor een tijdige detectie van een mogelijke uitbraak is het van belang om de duur en de aard van de ziekteverschijnselen te relateren aan de laboratoriumuitslag.

Wij vragen u wanneer u STEC-diagnostiek aanvraagt om de eerste ziektedag en de klinische verschijnselen (zoals diarree, braken en bloed in de ontlasting) te vermelden op het aanvraagformulier zodat tijdig actie ondernomen kan worden.


Uitgebreidere informatie STEC

U vindt uitgebreidere informatie op de website van het RIVM.


Een bijdrage van:


Mirjam Kooistra-Smid - Medisch Moleculair Microbioloog