Certe voor zorgverleners

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht

Certe hecht grote waarde aan informatieveiligheid, de bescherming van vertrouwelijke informatie en privacy. De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft consequenties voor het omgaan met gegevens, wat betekent dit voor de dienstverlening aan u en uw patiënten?

Is Certe een ver-/bewerker of verantwoordelijke?

Ten aanzien van de dienstverlening aan huisartsen en ziekenhuizen is Certe 'verantwoordelijke'. Certe wordt als verantwoordelijke gekwalificeerd, omdat de gegevensverwerking een uitvloeisel is van onze dienstverlening (diagnostisch onderzoek). De dienstverlening betreft dus niet ‘gegevens –verwerking’. Ook bepaalt Certe zelf welke gegevens ze verwerkt, met welke middelen, welke gegevens wel of niet worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

U kunt onze algemene voorwaarden raadplegen.


Is een verwerkersovereenkomst met Certe noodzakelijk?

Certe wordt ten aanzien van de dienstverlening aangemerkt als 'verantwoordelijke'. Aangezien zowel de huisarts, zorginstelling als Certe 'verantwoordelijken' zijn, kan er geen sprake zijn van een verwerkersovereenkomst.


Krijgt u vragen van patiƫnten over de privacy in relatie tot de dienstverlening van Certe

Voor vragen over onder meer de privacy en de rechten kunt u patiënten verwijzen naar het gedeelte privacy. Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen en de privacyverklaring.