Certe voor zorgverleners

Nieuw aanvraagformulier klinische chemie

Via onze relatiemanagers en het klanttevredenheidsonderzoek, hebben wij suggesties voor aanpassingen en verbeteringen in ons aanvraagformulier klinische chemie opgehaald en doorgevoerd. Dankzij uw input hebben wij een verbeteringsslag kunnen maken. Graag nemen wij u mee in de belangrijkste wijzigingen.

Belangrijkste wijzigingen

Alfabetische volgorde

De voor- en achterkant van het formulier zijn omgedraaid. Losse aanvragen staan nu op alfabetische volgorde op de voorkant en de pakketten op de achterkant.

Aangepaste spoedprocedure

Doorbellen en faxen is niet meer apart aan te vragen, omdat alle spoeduitslagen binnen 24 uur gerapporteerd worden. Let op: wanneer bloed voor een spoedaanvraag pas ’s middags wordt afgenomen, kan dit betekenen dat de uitslag na 17.00 uur bekend is. Certe belt u of de betreffende huisartsenspoeddiensten in Groningen, Friesland of Drenthe na 17:00 uur alleen indien de doorbelwaarden (kwaliteitsportaal) worden overschreden. Kijk ook bij onze spoedprocedure.

Aanpassingen pakketten Diabetes Mellitus Type 2 en CVRM

Deze zijn nu weer geheel in lijn met de LESA, NHG-standaarden en regionale ketenzorgafspraken. Wanneer een nuchtere afname vereist is, wordt dit met een [N*] aangegeven. Onder nuchter wordt alleen water verstaan, geen (vruchten)thee. Vruchtenthee kan namelijk kleine hoeveelheden suiker bevatten.

Vermoeidheidspakket is verwijderd

Dit pakket voldeed niet aan de NHG-standaarden en LESA. De testen zijn nog steeds los aan te vragen. Omdat we werken met NZa-tarieven leidt dit niet tot extra kosten.

Celtelling in urine vervangt striptest voor screenend urineonderzoek

Met celtelling kan beter worden beoordeeld in hoeverre er sprake is van leukocyturie, hematurie en/of een urineweginfectie (bacteriurie). Bij bepaalde afwijkingen volgt een microscopisch sediment.

Afname duidelijk

Elke afname (losse aanvragen/pakketten) kent gekleurde bollen op het aanvraagformulier. De gekleurde bollen corresponderen met de kleur van de dop van de bloedafnamebuis. Dit kan informatie geven over hoeveel buizen er ongeveer nodig zijn per aanvraag en of een eventuele nabepaling  een optie is.


Verstrekken formulieren

Sinds 29 oktober jongstleden wordt het nieuwe aanvraagformulier verstrekt. Bij uw eerstvolgende bestelling van aanvraagformulieren klinische chemie, ontvangt u het nieuwe aanvraagformulier met een begeleidend schrijven.


Huisartsenpraktijken die zelf bloedafname verzorgen

De huisartspraktijken die zelf bloed afnemen, worden persoonlijk geïnformeerd door hun eigen relatiemanager om de wijzigingen in de bloedafname te bespreken.


Vragen?

Heeft u nog vragen over het nieuwe aanvraagformulier? Neem dan contact op met uw relatiemanager via 088 - 23 71 102.