Certe voor zorgverleners

Belangrijke wijzigingen in urinediagnostiek

Certe voert vanaf 6 maart belangrijke wijzigingen door in de urinediagnostiek. Het betreft de introductie van afnamepakketten om urine te verzamelen (urine 1 en urine 2) en de ingebruikname van urineflowcytometrie (celtellingen) voor screenend urineonderzoek.

Introductie afnamepakketten voor urineonderzoek

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de introductie van nieuwe afnamepakketten voor urineonderzoek:

  • urine 1: bedoeld voor routineonderzoek, onder andere micro-albumine, kreatinine en elektrolieten.
  • urine 2: bedoeld voor routineonderzoek en algemeen screenend onderzoek (stripanalyse/celtelling).

Kwaliteitsslag

Met de ingebruikname van deze afnamepakketten willen we:

  • de kwaliteit van de gerapporteerde resultaten te verbeteren;
  • de snelheid van rapportage verhogen door efficiëntere verwerking op het laboratorium;
  • het aantal afgekeurde urinemonsters verminderen.

Werkwijze

Uw patiënt vult voortaan zelf vanuit de urinebeker met geïntegreerd vulsysteem de bijgevoegde vacuümbuizen (zie instructie). Mocht de patiënt zelf niet in staat om zijn de buizen te vullen, dan kan de urinebeker worden ingeleverd op een Certe spreekuurlocatie. Daar worden de buizen dan gevuld door een medewerker van de bloedafname.

Als de buizen gevuld zijn, is de kans op lekkage nihil en door het conserveermiddel (aanwezig in de buis met felgele dop in 'urine 2') worden de cellen in urine voor 48 uur gestabiliseerd. Dit heeft als groot voordeel dat het aantal urines dat afgekeurd sterk wordt verminderd.

Bestellen of afhalen pakket

De urineafnamepakketten kunt u bestellen op deze website. Uw patiënten kunnen zich ook melden bij een Certe (spreekuur)locatie en bij de medewerker van Certe een urineafnamepakket aanvragen.

Een bijdrage van:

Ramses Kemperman - Klinisch chemicus