Certe voor zorgverleners

Wijziging rapportagetijden en spoedprocedure

Per 5 maart 2018 heeft Certe haar rapportagetijden en haar spoedprocedure veranderd. In dit item vindt u meer informatie over op welke tijdstippen wij verzenden, op welke manier uitslagen beschikbaar zijn en hoe u spoeddiagnostiek kunt aanvragen.

Aangepaste rapportagetijden reguliere diagnostiek

Rapportage om 16.30 uur

Reguliere diagnostiek wordt 2 maal per dag gerapporteerd via Edifact. De eerste rapportage is om 16.30 uur. Op dat moment is een groot deel van de uitslagen van de ochtendafnames al beschikbaar. Dit geeft u de mogelijkheid om na 16.30 uur de Edifact-postbus te legen, waardoor nog enige ruimte binnen de werkdag beschikbaar is om beleid te maken. Als de uitslag dan nog niet beschikaar is, mag u ervan uitgaan dat deze nog in bewerking is op ons laboratorium.

Doorbellen uitslag na 16.30 uur

Certe belt u (of de Doktersdienst) na 16.30 uur de uitslag door indien de doorbelwaarden van Certe worden overschreden. Deze doorbelwaarden zijn in gezamenlijkheid met huisartsen opgesteld om uitslagen te selecteren waarbij het aanpassen van het medisch beleid niet tot de volgende dag kan wachten.

Rapportage om 05.00 uur

Wanneer de resterende uitslagen geen aanleiding geven tot doorbellen, dan rapporteren wij u deze om 05.00 uur ’s nachts via Edifact. Resterende uitslagen vindt u dus bij opening van uw praktijk in uw Edifact-postbus.

Voor aanvragers zonder Edifact, bijvoorbeeld in de verpleeghuizen, blijft de rapportage per post gehandhaafd. Ook voor deze groep geldt dat er doorgebeld en gefaxt wordt indien de doorbelgrenzen hier aanleiding toe geven. Mocht u voor een specifieke patiënt ook niet afwijkende uitslagen doorgebeld willen krijgen, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande spoedprocedure.

Spoedprocedure

Buiten de reguliere diagnostiek bestaat nog de mogelijkheid om spoeddiagnostiek aan te vragen bij Certe. In dit geval rapporteren wij binnen 2 uur na binnenkomst van het afgenomen materiaal op het laboratorium. De resultaten van iedere spoedaanvraag wordt doorgebeld en gefaxt, ook wanneer de uitslag niet buiten onze doorbelgrenzen valt. Buiten kantooruren bellen wij de uitslag door aan de Doktersdienst (in de regio van de Doktersdienst Groningen wordt eerst de huisarts mobiel gebeld), of de dienstdoende (somatische) arts/verpleegkundige van dienst van de betreffende instelling.

Uitsluiten van een levensbedreigende situatie

In geval van het uitsluiten van een levensbedreigende situatie, zoals een acuut myocardinfarct of een longembolie, kunt u er ook voor kiezen om de patiënt voor bloedafname naar één van de ziekenhuislocaties van Certe te sturen (Martini Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Zorggroep Delfzijl/Winschoten, Refaja Ziekenhuis Stadkanaal) en op het formulier spoed aan te kruisen. De ziekenhuislaboratoria zullen deze uitslagen dan binnen 1 uur na ontvangst van het materiaal op het laboratorium telefonisch aan uw praktijk rapporteren.

Een bijdrage van:

Niels Jonker, Klinisch chemicus.