Certe voor zorgverleners

Wijzigingen in het aanvraagformulier Klinische Chemie

De komende weken wordt nieuwe versie van het aanvraagformulier Klinische Chemie in gebruik genomen. Deze is mede aangepast naar aanleiding van uw input. Het nieuwe formulier wordt automatisch uitgeleverd wanneer de voorraad van het huidige formulier op is.

Wij nemen u mee in de belangrijkste wijzigingen:

Spoed en regulier

U kunt op het formulier slechts kiezen uit spoed of regulier. Zie ook de gewijzigde spoedprocedure.

Nieuwe werkwijze bij urinediagnostiek

De nieuwe werkwijze bij urinediagnostiek is verwerkt in het nieuwe formulier.

Klinische chemie-aanvragen alfabetisch

Op de achterzijde van het aanvraagformulier vindt u de klinische chemie-aanvragen op alfabetische volgorde.

Kleuren geven aan wat er geprikt wordt

Gekleurde bolletjes geven aan welke buizen geprikt moeten worden voor een pakket/bepaling. Hiermee maken wij een slag in de terugdringen van de foutgevoeligheid bij de afname door Certe.

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in de tekst en vormgeving.

Aanvraagformulieren WZA

Er zijn geen specifieke formulieren voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen nodig, u kunt het standaardformulier bestellen.  

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met uw relatiemanager of onderstaande klinisch chemici: