Certe voor zorgverleners

Gewijzigd beleid bij waarde van totaal PSA-waarde in ‘het grijze gebied’

In overleg met urologen in uw regio is besloten om per 1 oktober 2018 ‘vrij PSA’ niet automatisch meer wordt toegevoegd bij waarde van totaal PSA-waarde in het ‘grijze gebied’. Deze verandering heeft mogelijk invloed op de risico-inschatting die u maakt voorafgaande aan het insturen van een patiënt.

In de huidige diagnostiek van mictieklachten bij mannen wordt een ‘vrij PSA’ toegevoegd wanneer de totaal PSA-waarde in het grijze gebied ligt (i.e. 4-10 µg/L). Recente literatuur1 heeft echter uitgewezen dat de waarde van ‘vrij PSA’ (en de ratio vrij/totaal PSA) geen meerwaarde heeft ten opzichte van de waarde van het totaal PSA bij het onderscheid tussen prostaatcarcinoom en (benigne) prostaathypertrofie (Huang et al. 2018).

Hierdoor is het reflexmatig toevoegen van ‘vrij PSA’ bij een totaal PSA-waarde tussen 4 en 10 µg/L achterhaald. In overleg met de urologen in uw regio is daarom besloten dat per 01-10-2018 vrij PSA niet meer automatisch wordt toegevoegd. Deze verandering heeft mogelijk invloed op de risico-inschatting die u maakt(e) voorafgaand aan het verwijzen van een patiënt. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de NHG standaard2 en www.prostaatwijzer.nl waar u de kans op prostaatkanker kunt berekenen.

Namens urologen,

Dr. B. Landman, Ommelander Ziekenhuis Groningen
Dr. R.J.H. Schaafsma, Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Dr. L.F.A. Wymenga, Martini Ziekenhuis

En Certe, divisie klinische chemie

Dr. R.F.J. (Ramses) Kemperman, klinisch chemicus Dr. V.M. (Vibeke) Bruinenberg, AIOS klinische chemie

 

Literatuur

  1. * Huang Y, Li ZZ, Huang YL, Song HJ, Wang YJ. (2018) Value of free/total prostate-specific antigen (f/t PSA) ratios for prostate cancer detection in patients with total serum prostate-specific antigen between 4 and 10 ng/mL: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Mar;97(13):e0249
  2. Laboratoriumdiagnostiek (Vroeg-) diagnostiek prostaatcarcinoom (LESA)