Certe voor zorgverleners

Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Resistentie bij bacteriën is wereldwijd een toenemend probleem. Een infectie die wordt veroorzaakt door zulke bacteriën is moeilijker te behandelen: de behandeling kan langer duren en kostbaar zijn. Belangrijk is om in kaart te brengen hoeveel last wij van resistentie hebben en welke risico’s we lopen. Het Punt Prevalentie Onderzoek (PPO) is hierin een initiatief. In een half jaar tijd onderzoekt Certe in het kader van dit onderzoek kweken van 800 bewoners van 20 verpleeghuizen in Groningen en Drenthe.

Antibiotica resistentie (ABR) zorgnetwerken

In Nederland zijn in 2017 tien antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerken van start gegaan, zo ook in onze regio. Eén van de taken van dit netwerk is om in kaart te brengen hoeveel last wij van resistentie hebben en welke risico’s we lopen.

Punt Prevalentie Onderzoek (PPO)

Het Punt Prevalentie Onderzoek (PPO) naar resistente bacteriën bij verpleeghuisbewoners gaat ons daarbij helpen. Dit onderzoek wordt in 2018 landelijk uitgevoerd. In juli is Certe gestart met de eerste kweken voor het PPO. In Friesland verricht  Izore de analyse van de PPO-kweken.

Er is een paar redenen waarom we ons richten op verpleeghuizen. Resistentie kan zich in deze huizen makkelijk verspreiden omdat er relatief veel mensen met zorgbehoefte dichtbij elkaar wonen. Bewoners zijn soms kwetsbaar en gebruiken meer antibiotica voor infecties. Bij ziekenhuisopname kan het belangrijk zijn om van tevoren te weten dat iemand resistente bacteriën bij zich draagt.

Op welke resistente bacteriën wordt gescreend?

Voor het PPO screenen we alleen op ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) en CP (carbapenemase) bij enterobacteriaceae. Dit zijn darmbacteriën van de familie van E. coli. Andere bekende leden van deze familie zijn Klebsiella en Proteus.

Deze soorten veroorzaken bij verpleeghuisbewoners vooral urineweginfecties en soms een urosepsis, waarvoor ziekenhuisopname nodig is. ESBL zijn resistent voor de meeste penicillines en cephalosporines. De CP zijn daarnaast ook ongevoelig voor de laatste beta-lactam optie, de carbapenemen.

Het PPO vormt een unieke peiling van resistentie in Nederland, omdat in totaal over het hele land verspreid ongeveer 300 verpleeghuizen meedoen. Na afloop, begin 2019, weten we dan ook hoe onze regio er in dit opzicht bijstaat.

Meer informatie vind je op de website van het RIVM.

Een bijdrage van:

Dr. A. (Alewijn) Ott
arts-microbioloog