Certe voor zorgverleners

Certe heeft een praktijkassistenten-adviesraad

Praktijkassistenten denken in een adviesraad mee over dienstverlening, kwaliteit en innovatie bij Certe. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen.

Om de dienstverlening van Certe zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van huisartsenpraktijken, is de afdeling Relatiemanagement in gesprek met huisartsenpraktijken. Maar soms zijn er onderwerpen waar we graag met een 'bredere groep' over van gedachten willen wisselen. Hiervoor kan een adviesraad worden ingezet.

Binnen Certe bestaat al jarenlang de huisartsenadviesraad voor medisch inhoudelijke onderwerpen.  Er zijn echter ook meer praktische vraagstukken die we graag willen bespreken. Dit voorjaar hebben we daarom een oproep gedaan aan alle praktijkassistenten met de vraag of zij willen deelnemen in een praktijkassistenten-adviesraad. Hierop hebben we veel positieve reacties ontvangen.

Dinsdag 9 oktober was de eerste bijeenkomst van de praktijkassistenten-adviesraad. Deze groep bestaat uit 10 praktijkassistenten van praktijken verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. Van grote stadspraktijken tot kleine plattelandspraktijken. De één prikt wel zelf bloed op de praktijk en de ander niet. Kortom een goede afspiegeling.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking. Daarnaast hebben we gesproken over de website en scholingsbehoefte. De aanwezige praktijkassistenten waren zeer enthousiast en hebben allemaal aangegeven graag in de adviesraad te willen blijven. Gezamenlijk hebben we besloten om elkaar 2 keer per jaar te ontmoeten. Naast deze overleggen wordt de groep tussendoor telefonisch of via e-mail benaderd voor korte vragen en evaluaties.

Meer informatie en contact

Mocht u meer willen weten over de praktijkassistenten-adviesraad neem dan gerust contact op relatiemanagement@certe.nl