Certe voor zorgverleners

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

Begin dit jaar heeft Certe de klanttevredenheid onder haar patiënten en aanvragers getoetst. Het onderzoek is van groot belang voor onze dienstverlening en vormt een belangrijke aanvulling op de feedback die we reeds in ons dagelijkse contact met patiënten en aanvragers ontvangen. Op basis van uw feedback kunnen wij voortdurend onze dienstverlening verbeteren en aansluiten bij uw behoeften en die van uw patiënten, zodat we ons gezamenlijk sterk kunnen maken voor betere gezondheidszorg in Noord-Nederland op een persoonlijke wijze en dichtbij.

Onderzoeksmethode

Voor het toetsen van de klanttevredenheid hebben wij gevraagd naar uw tevredenheid omtrent onze diensten en communicatie. Ook vroegen wij of u nog mogelijke verbeterpunten heeft voor Certe. De antwoorden van het KTO hebben wij verwerkt ingedeeld in een aantal thema’s en actiepunten. Alle open antwoorden als mogelijke verbeterpunten hebben wij bovendien uitvoerig intern besproken en eveneens verwerkt in de actiepunten.


Uitkomst

Het resultaat van de uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek is zeer positief:

  • Patiënten waarderen Certe met een 8.6
  • 99% van de bevraagde aanvragers zijn tevreden tot zeer tevreden over Certe.

Uiteindelijk doen we ons werk voor de patiënten en aanvragers, uit dit resultaat blijkt dat zij dit erg waarderen.

Verbeterpunten die Certe oppakt

Natuurlijk komen er ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zo gaan we onder andere aan de slag met de wachttijden en privacy op locaties. Daarnaast was er heldere feedback op het aanvraagformulier, hier gaan we mee aan de slag. Tevens gaan we aan de slag met thema’s als bereikbaarheid en klantgerichtheid. Op dit moment wordt er hard gewerkt om onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen. Bovenstaande punten zijn intern opgepakt en wij werken er voortdurend aan om deze punten te verbeteren.


Hartelijk dank voor de feedback die wij van u mochten ontvangen. Wij hopen dat u volgend jaar ook meedoet aan ons klanttevredenheidsonderzoek!

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw relatiemanager.