Certe voor zorgverleners

Beet van de teek; en nu diagnostiek…

1 op de 5 teken is besmet met Lymeziekte, per jaar worden circa 1 miljoen mensen gebeten door een teek en worden 22.000 nieuwe patiënten geregistreerd. Dat betekent dat ook in uw praktijk patiënten zich melden met klachten na een (mogelijke) tekenbeet. Lymeziekte is niet altijd even eenvoudig vast te stellen, denk alleen al aan de tijd tussen beet, infectie, afweerreactie van het lichaam en symptomen. Daarom hebben we een aantal feiten op het gebied van diagnostiek voor u op een rij gezet. 

Voorafkans bepalen

Vanuit de consulten die onze artsen-microbioloog met huisartsen hebben, blijkt dat een aantal aspecten van belang is om de uitslagen van de screeningstest en de confirmatietest goed te kunnen interpreteren

- Stadium van de Lymeziekte op basis van ziektemanifestatie:

  • vroeg gelokaliseerd
  • vroeg gedissemineerd
  • laat

- Symptomen, zo ja, welke en hoelang?

Diagnostiek aanvragen

Nadat u een voorafkans heeft bepaald op Lymeziekte, vraagt u eventueel diagnostiek aan. De screeningstest is in principe een serologische bepaling. Deze Borrelia IgM en IgG-bepaling voeren wij dagelijks uit. Bij een positieve uitslag voeren wij aansluitend een of meer confirmatietests. Wij rapporteren de uitslagen in 1 keer, voorzien van een advies van een van onze artsen-microbioloog.

Inzetten behandeling

Erythema (chronicum) migrans (EM) is op zichzelf voldoende voor de diagnose Lymeziekte. In de cbo-richtlijn wordt aanbevolen de diagnose in dit geval niet van serologie te laten afhangen.
Voor EM en andere vormen van vroege Lymeziekte raadt de richtlijn, in volgorde van voorkeur aan:

  • doxycycline 2 dd 100 mg gedurende 10 dagen
  • amoxicilline 3 dd 500 mg gedurende 14 dagen
  • azithromycine 1 dd 500 mg gedurende 5 dagen

Voor kinderen jonger dan 9 jaar gelden aangepaste doseringen en vervalt de doxycycline als alternatief.

Antibiotische profylaxe na een tekenbeet komt soms in aanmerking, vooral wanneer de teek 24 uur of langer op de huid heeft gezeten. Wanneer u tot profylaxe besluit, moet deze binnen 72 uur worden gegeven om effectief te zijn. Antibiotische profylaxe bestaat uit een dosis van 200 mg doxycycline.
Bij contra-indicatie (zoals bij kinderen en bij zwangerschap): één dosis azitromycine van 500 mg of bij kinderen: 10 mg/kg lichaamsgewicht.

In alle gevallen is afwachten en opletten op verschijnselen een verantwoord alternatief.

Behandelingen in één overzicht

Certe heeft de behandelingen voor de diverse manifestaties van lymeziekte voor u samengevat in één allesomvattend document.

Complexiteit diagnose Lymeziekte

De tijd tussen beet, infectie, afweerreactie van het lichaam en symptomen maakt dat de diagnose Lymeziekte soms lastig te stellen is. Daarbij speelt mee op welke wijze de patiënt bij u in de spreekkamer zit: volledig ingelezen op de mogelijke symptomen van een tekenbeet of langdurig ongrijpbare klachten.

Soms blijkt dat op basis van kliniek er twijfel blijft over een gelokaliseerde vorm van Lymeziekte; dan kan het uitvoeren van een PCR-bepaling op het DNA van de bacterie uitsluitsel geven. 

Ondersteuning bij diagnose

Wij ondersteunen u graag een mogelijke lymeziekte-diagnose te onderbouwen bijvoorbeeld  door middel van de juiste diagnostiek. U kunt een van onze artsen-microbioloog altijd bereiken op telefoonnummer 088-237 83 66. 

Informatie voor uw patiënt

Voor uw patiënt willen wij u attenderen op de website van het RIVM. Hier staat een duidelijk overzicht hoe en waar je jezelf kunt controleren op een tekenbeet en op welke wijze de teek verwijderd dient te worden.