Certe voor zorgverleners

Gelijke doorbelgrenzen Klinische chemie in de regio Groningen/Friesland/Drenthe (regio Assen) voor huisartsen

In het kader van regionale harmonisatie heeft Certe samen met de ziekenhuislaboratoria van Sneek en Drachten de doorbelgrenzen Klinische chemie afgestemd voor de huisartsendiagnostiek. Dit leidt tot een klein aantal wijzigingen die reeds besproken en geaccordeerd zijn door de diverse Huisartsen Adviesraden.

Parameter

Oude doorbelgrens

Nieuwe doorbelgrens

Eenheid

Hemoglobine (<3 dagen, baby)

geen

< 8 en > 14

mmol/L

            Neutrofiele granulocyten                  geen            <1.0              × 109/L

Prothrombine-tijd

> 75

> 50

seconden

Kreatinine (≥17 jaar)

> 400

> 300

µmol/L

Calcium

< 2.0

< 1.8

mmol/L

TSH

geen

> 100

mIU/L

vrij T4

geen

> 100

pmol/L

Voor een overzicht van onze doorbelgrenzen en de procedure rondom het doorbellen zie: Rapportage van uitslagen.


Ramses Kemperman
Ramses Kemperman

Ramses Kemperman

Klinisch chemicus Certe Huisartsenlaboratorium