Certe voor zorgverleners

Kwaliteitsverbetering antistollingszorg door vingerprik

De Certe Trombosedienst ondersteunt u bij de zorg voor patiënten die orale antistollingsmedicijnen (behorend tot VKA) gebruiken. Certe werkt op meerdere vlakken aan kwaliteitsverbetering om de expertise en continuïteit van deze zorg in een veranderend antistollingslandschap te kunnen borgen.

Certe wil de dienstverlening dichtbij uw patiënten in stand houden. Het gebruik van de vingerprik en daarmee de vereenvoudiging van het proces speelt daarbij een belangrijke rol. De toepassing van de vingerprik plus een registratieapp voor de bloedafnamemedewerkers levert een kwaliteitsverbetering en efficiëntie-slag bij het adviseren van de patiënten.

De vingerprik:

  • wordt door het merendeel van de patiënten als prettiger ervaren;
  • zorgt voor een efficiëntere werkwijze;
  • betrekt de patiënt meer bij zijn eigen uitslag met mogelijkheid tot feedback en informatie;
  • past in de visie van verdere uitbreiding van digitalisering.

Gefaseerd uitrollen

Na een geslaagde pilot in de regio Stadskanaal, wordt de vingerprik sinds eind februari in andere delen van Groningen gebruikt. Medio maart start Certe ook in Assen, gevolgd door de regio Heerenveen. De cliënten van de Certe Trombosedienst worden per brief op de hoogte gebracht, op onze website vinden zij daarbij alle benodigde informatie rond de vingerprik.

 


Margriet Piersma - Directeur Certe Trombosedienst