Certe voor zorgverleners

Therapeutisch streefgebied voor geneesmiddelen

Regelmatig krijgt Certe de vraag welke referentiewaarden van toepassing zijn bij geneesmiddelspiegels. Er blijkt onduidelijkheid hierover te zijn bij sommige aanvragers. Voor geneesmiddelspiegels bestaan eigenlijk geen referentiewaarden, omdat geneesmiddelen (vaak) geen lichaamseigen stoffen zijn. We spreken daarom liever van een therapeutisch concentratiegebied of therapeutisch streefgebied.

Dit concentratiegebied is van diverse factoren afhankelijk, waaronder:

  • type geneesmiddel
  • de indicatie van het geneesmiddel
  • doseringsregime
  • tijdsinterval tussen de bloedafname en de inname van het geneesmiddel (dus of het een dal- of topspiegel, 12-uurs spiegel (bijv. lithium en clozapine) of willekeurige spiegel is)
  • leeftijd van de patiënt [eventueel]
  • nierfunctie [eventueel]

Certe heeft geen informatie over de indicatie waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. Het gerapporteerde therapeutisch streefgebied is daarom alleen gebaseerd op leeftijd en het type spiegel. Wij kiezen er bewust voor om het laagste therapeutische streefgebied te rapporteren in verband met het risico op toxiciteit. Let wel, dit kan betekenen dat de bloedspiegel-waarde voor uw patiënt sub-therapeutisch is op basis van het door ons gerapporteerde streefgebied.


Interpreteren verantwoordelijkheid aanvrager

Certe beschouwt het interpreteren van de bloedspiegel-waarde van het geneesmiddel als de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Voor u als aanvrager is het daarom belangrijk om te weten welk therapeutisch concentratiegebied voor uw patiënt van toepassing is. Zo geldt bijvoorbeeld voor gebruikers van lithium die ouder zijn dan 60 jaar een lager therapeutisch streefgebied.

Voor de juiste streefwaarden verwijzen wij u naar:

Heeft u vragen dan kunt u altijd Certe bellen voor advies.


Een bijdrage van Ramses Kemperman


Ramses Kemperman
Ramses Kemperman

Ramses Kemperman - Klinisch chemicus