Certe voor zorgverleners

Diagnostisch toetsoverleg (DTO)

Een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) is een (geaccrediteerd) overleg  tussen een HaGro en het laboratorium waarbij een inhoudelijke scholing gegeven wordt, met als doel de doelmatigheid van de diagnostiek te verbeteren. Het is vergelijkbaar met het Farmacotherapeutisch toetsoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers. Ons laboratorium biedt deze kosteloze ondersteuning aan om aanvraaggedrag te optimaliseren en zo bij te dragen aan zinnige zorg.

In een DTO behandelt een arts-microbioloog of een klinisch chemicus in ongeveer 1,5 uur een actueel onderwerp voor de huisartsengroep. Hierbij worden evidence based richtlijnen besproken en persoonlijke feedback gegeven op het aanvragen van diagnostiek. Met behulp van actuele spiegelinformatie wordt het aanvraaggedrag besproken, gericht op de implementatie van de relevante (NHG-) standaarden. Tijdens het DTO maakt de huisartsengroep onderling meestal afspraken over het aanvraagbeleid.

Als follow-up van het DTO kan ons laboratorium na een jaar nogmaals de spiegelinformatie verstrekken, zodat de huisartsen kunnen toetsen of men nu doelmatiger diagnostiek aanvraagt. Met deze kennis en aanpak kunnen we de huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen bij het aanvragen van de diagnostiek.

Ons laboratorium verzorgt DTO’s over onder andere anemie, schildklierproblematiek, vitamines, huidaandoeningen, Borrelia en SOA. Voor het volledige aanbod in DTO’s  verwijzen wij u naar de betreffende webpagina’s van  Izore en Certe