Certe voor zorgverleners

Tarieven laboratoriumonderzoek

Voor alle laboratoriumonderzoeken die worden gedaan, zijn de kosten samengesteld uit meerdere onderdelen. Als basis geldt altijd het afnemen van het bloed of de kweek zelf (ordertarief). Daarbovenop komen de kosten voor het onderzoek in het laboratorium (analysetarief). Die kosten zijn afhankelijk van welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Het totaalbedrag bestaat dus uit de kosten voor de afname en de kosten voor de onderzoeken.

Hoe komen de tarieven tot stand?

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

Wie betaalt de kosten van het onderzoek

Wordt het laboratoriumonderzoek door de huisarts aangevraagd, dan worden de tarieven gebruikt die het laboratorium met de zorgverzekeraar van de patiënt heeft afgesproken. 

Eigen risico

Alle vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico, zo ook laboratoriumonderzoek. De zorgverzekeraar brengt deze wettelijk verplichte eigen bijdrage bij de patiënt in rekening tot een maximum (als de patiënt voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten de eigen risico heeft verbruikt).

Waar bestaat het ordertarief uit?

In het ordertarief zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

Er zijn een aantal verschillende ordertarieven:

  • Bloedafname op een centrale locatie bv bloedafnamepoli in het ziekenhuis
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde
  • Bloedafname aan huis
  • Afname van lichaamseigen materialen (met uitzondering van bloed)

Waar bestaat het analysetarief uit?

Bovenop de kosten voor de afname komen de kosten van het onderzoek in het laboratorium. Deze kosten zijn afhankelijk van de waarden die onderzocht moeten worden.

Doortesten

Bij sommige laboratorium testen zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dit wordt wel doortesten genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in en urine en er vastgesteld moet worden welke dat zijn.

Welke testen uiteindelijk worden gebruikt, is afhankelijk van de uitkomsten van de eerste test. Daarom is vooraf niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten.

Overzicht kosten diagnostiek

In het overzicht staan de kosten vermeld voor verschillende veelvoorkomende bepalingen. Dit zijn de maximum tarieven die landelijk bepaald zijn door de NZa. Afhankelijk van de zorgverzekeraar van de patiënt kan het  zijn dat het bedrag op de nota lager uitvalt.