Certe voor zorgverleners

Diagnostiek aanvragen bij passanten en buitenlanders

Elke huisartsenpraktijk krijgt wel eens te maken met passanten, die eenmalig worden gezien en geholpen, en/of met patiënten die uit het buitenland afkomstig zijn of in het buitenland wonen. Soms wordt er dan diagnostiek bij Certe aangevraagd. Helaas ondervinden wij regelmatig problemen met de facturatie bij deze groep.

Niet te traceren, facturering niet mogelijk

Als bij passanten de gegevens niet volledig zijn kunnen wij de persoon niet traceren en is het voor ons niet mogelijk om een factuur te sturen om betaald te krijgen voor onze diagnostiek. Wij zijn geholpen met zoveel mogelijk informatie: naast naam en adres ontvangen we ook graag het e-mail adres, verzekeringsnummer of een kopie van de EHIC-pas (European Health Insurance card). Benadering via e-mail helpt ons in sommige gevallen om ontbrekende informatie te verkrijgen, of om de factuur (AVG-proof) te kunnen verzenden naar de passant.


Verschillende situaties

Voor wat betreft buitenlanders, of Nederlanders die in het buitenland wonen, onderscheiden we verschillende situaties:

Mensen die verzekerd zijn middels CAK/ZilverenKruis Buitenlands Recht

Deze mensen hebben een EHIC-pas waarvan wij een goed leesbare kopie of scan nodig hebben. Deze kan ingeleverd worden samen met het aanvraagformulier bij onze medewerkers bloedafname. Let op dat deze pas nog geldig is.
Huisartsen die aangesloten zijn bij KPN Zorg Messenger/Gerrit/Zivver of andere beveiligde e-mail, mogen de kopie van de EHIC pas ook mailen naar debiteuren@certe.nl. Wij zorgen dan voor de verdere verwerking.

Mensen die verzekerd zijn via AON

Het verzekeringsnummer begint hier met een paar letters. Dit nummer hebben we uiteraard nodig en kan op het aanvraagformulier genoteerd worden.

Mensen die illegaal in Nederland zijn (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers)

Deze facturen kunnen wij sturen naar het CAK en hiervoor hebben wij naast de naam en geboortedatum ook het land van herkomst nodig. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet doorgespeeld aan derden. Alles wordt anoniem bij het CAK ingediend, maar daarvoor moeten wij wel een landcode indienen


Wij vragen uw hulp

Via deze weg willen wij u vragen om ons te helpen aan genoemde informatie die voor een juiste facturatie en betaling voor ons onmisbaar is. Bij vragen kunt u contact opnemen met Certe Debiteurenadministratie, via: