Certe voor zorgverleners

Wijzigingen in de rapportage van (nuchter) glucose

Per 1 augustus 2019 wordt bij de rapportage van glucose aanvullend gerapporteerd of de patiënt nuchter of niet-nuchter was tijdens de bloedafname. De medewerker bloedafname registreert bij elke bloedafname voor glucose of de patiënt al dan niet nuchter is. Dit leidt automatisch tot rapportage van het juiste referentie-interval voor de glucose.

Wanneer het onbekend is of de bloedafname nuchter/niet nuchter is verricht, of de patiënt is niet in staat dit goed aan te geven, zal Certe de bloedafname als niet nuchter invoeren. Wellicht ten overvloede: onder nuchter wordt verstaan dat vanaf 22:00 uur de avond voor de bloedafname alleen water gedronken is.


Aanvragen nuchtere bloedafname

De enige bepaling waarvoor een nuchtere bloedafname (thuis) aangevraagd kan worden via het Certe Afsprakenbureau is de glucose. Wanneer er een andere bepaling is waarvoor een nuchtere bloedafname mogelijk geïndiceerd is, dient er vooraf overleg plaats te vinden met de (dienstdoende) klinisch chemicus via:

  • 088 - 23 70 182 (Groningen Drenthe)
  • 088 - 23 70 758 (Friesland)

Een bijdrage van Ramses Kemperman


Ramses Kemperman
Ramses Kemperman

Ramses Kemperman - Klinisch chemicus