Certe voor zorgverleners

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gewijzigd

In de derde herziening van de NHG-standaard is het screeningsinterval diabetische retinopathie gewijzigd. Een andere wijziging is dat u als huisarts nu ook GLP-1-agonisten mag voorschrijven

Screeningsinterval diabetische retinopathie

In de derde herziening van de NHG-standaard is het screeningsinterval diabetische retinopathie gewijzigd, hieronder vindt u het actuele schema.

Uitslag(en)/screening(en) Screeningsinterval
Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0) 1x per 2 jaar
Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0) 1x per 3 jaar
Milde (achtergrond)retinopathie (R1) Jaarlijks
Preproliferatieve retinopathie (R2), proliferatieve retinopathie (R3), maculopathie (M1) of retinopathie in beide ogen Verwijzing naar oogarts

Het algoritme dat voor het oproepen wordt gebruikt is hierop aangepast, zodat de patiënt afhankelijk van de uitslag het juiste screeningsinterval krijgt.


Ondersteuning bij voorschrijven GLP-1-agonisten

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

De diabetesverpleegkundigen van Certe hebben ruim ervaring met het instellen op GLP-1-agonisten. Wij kunnen u als huisarts ondersteunen bij het instellen op een GLP-1-agonisten door alle stappen in dit proces te begeleiden. Hierbij valt te denken aan:

  •  keuze van het soort GLP-1-agonist
  • vergoedingsvoorwaarden
  • wanneer verhogen van de GLP-1-dosering
  • bijwerkingen en hoe te handelen
  • wat te doen met de orale bloedglucoseverlagende middelen
  • praktische zaken (zoals glucosemeter, wel of niet/welke formulieren moeten ingevuld extra lab-controles aanvragen)

Zo kunt u zelf ervaring opdoen met het instellen op GLP-1 met ons op de achtergrond. Ook kunt u ons consulteren bij 'losse' vragen over GLP-1-agonisten. Tevens bieden we de mogelijkheid om het instellen op een GLP-1-agonist geheel te verzorgen.


Een bijdrage van


Rein Steenstra
Rein Steenstra

Rein Steenstra - Huisarts en Directeur Certe Huisartsenlaboratorium

Mede namens Team Diabetesverpleegkundigen Certe (Simon Elsenga, Hennie Faber-van der Laan, Griet Nauta, Marleen de Vries) | 088 - 23 70 143