Certe voor zorgverleners

Digitaal aanvragen medische diagnostiek via COLAB

COLAB is het digitale systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek. COLAB is de naam van de voor Noord-Nederland ingerichte applicatie Lab Online van Topicus. Het is een initiatief van Certe, Izore en HAL Friesland in samenwerking met Stichting GERRIT.

Pilot in Friesland

Afgelopen voorjaar startte een pilot in Friesland. Een achttal praktijken uit de regio Heerenveen en Leeuwarden gingen aan de slag met digitaal aanvragen. Uit de pilot kwam een aantal punten naar voren die verbeterd konden worden. Deze punten zijn grotendeels opgepakt. Eind juni zijn vervolgens de huisartspraktijken in het verzorgingsgebied van HAL Friesland uitgenodigd om zich per 1 september aan te melden voor het digitaal aanvragen van klinisch chemische diagnostiek.


Pilot in Groningen en Drenthe

In de regio Groningen/Drenthe is er begin juli een pilot gestart met een huisartsenpraktijk in Scheemda. Op 10 september is er een tweede pilotpraktijk aangesloten. De bedoeling is de komende weken nog 7 praktijken aan te sluiten. Met de input van deze praktijken kunnen we COLAB optimaliseren, voordat wij deze aan alle aanvragers in Groningen en Drenthe kunnen aanbieden .


De genomen acties zijn de eerste stappen in de uitwerking van een interactieve omgeving met meer functionaliteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aanvraagondersteuning. Op dit moment werken wij om de bestaande aanvraagmogelijkheid in COLAB uit te breiden met  medisch microbiologische diagnostiek.


Voor vragen over COLAB kunt u contact opnemen met Hanny Hepkema, relatiemanager Certe via h.hepkema@certe.nl of de website van COLAB bezoeken.