Certe voor zorgverleners

Nieuwe streefwaarden LDL en introductie van non-HDL cholesterol

In de nieuwe CVRM-richtlijn staat behalve de nieuwe streefwaarden voor LDL, waar landelijk nog veel discussie over bestaat, ook de introductie van non-HDL cholesterol.

Wanneer u een lipidenprofiel aanvraagt, zal de non-HDL worden toegevoegd. Dit is een berekening die de patiënt geen extra kosten oplevert. Het belangrijkste doel is dat u als behandelaar een gevoel krijgt bij de samenhang tussen non-HDL en de andere cholesterolwaarden.

Certe kiest er op dit moment nog niet voor om de streefwaarden uit de nieuwe CVRM-richtlijn te implementeren. De referentiewaarden van het nieuwe non-HDL cholesterol zijn dan ook gebaseerd op de oude richtlijnen. Voor de implementatie van nieuwe streefwaarden voor LDL-cholesterol (en in het verlengde non-HDL cholesterol) wacht Certe tot er een consensus tot stand is gekomen.


Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over deze streefwaarden, dan kunt u contact opnemen met Niels Jonker of Ramses Kemperman.


Niels Jonker
Niels Jonker

Een bijdrage van:

Niels Jonker - Klinisch chemicus