Certe voor zorgverleners

Streefwaarden Vitamine D zoals opgenomen in richtlijn Vitamine D-deficiëntie

Enkele huisartsen in de regio hebben contact opgenomen met Certe over de streefwaarden voor vitamine D, zoals die zijn opgenomen in de LESA-richtlijn ‘Laboratoriumdiagnostiek Vitamine D-deficientie’.

In de LESA-richtlijn staat een streefwaarde van >30 nmol/L voor personen jonger dan 70 jaar, en >50 nmol/L voor personen ouder dan 70 jaar. In overleg met de endocrinologen van Martini Ziekenhuis, MCL, Wilhelmina Ziekenhuis en het OZG heeft Certe besloten de streefwaarde van >50 nmol/L voor alle leeftijdscategorieën te handhaven.

Mochten er vanuit de Nederlandse Internisten vereniging (NIV) nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden, dan zal Certe deze streefwaarden heroverwegen.


Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over deze streefwaarden, dan kunt u contact opnemen met Niels Jonker of Ramses Kemperman.


Niels Jonker
Niels Jonker

Een bijdrage van:

Niels Jonker - Klinisch chemicus