Certe voor zorgverleners

Succesvolle uitrol e-learning voor scholing POCT-gebruikers

De afgelopen maanden zijn onze relatiemanagers langs geweest bij alle huisartsenpraktijken en instellingen die POCT-apparatuur (CRP/HbA1c meter en/of Urinestripmeter) van Certe in gebruik hebben. Ze hebben uitleg gegeven over de nieuwe manier van (her)scholing voor het gebruik hiervan, door middel van e-learning via het Certe Leerplein. Er hebben zich inmiddels 146 praktijken aangemeld, dat is 55% van het totale aantal praktijken dat gebruik maakt van onze apparatuur.

De opzet van de (her)scholing

De (her)scholing bestaat uit 2 delen: een theoretische scholing door middel van e-learning op het Certe Leerplein en een praktijktoets. Op elke praktijk wordt een medewerker aangesteld als praktijkverantwoordelijke die alle gebruikers van de POCT-apparatuur op de praktijk als deelnemer aanmeldt bij het Certe Leerplein. De praktijkverantwoordelijke neemt ook de praktijktoetsen bij de deelnemers af en registreert dit op het Certe Leerplein. De praktijkverantwoordelijke van een praktijk wordt zelf geschoold door een medewerker van het POCT-team van Certe. We hebben inmiddels 54 praktijkverantwoordelijken geschoold.


Certificaat 3 jaar geldig

Bij een succesvolle beoordeling ontvangen alle deelnemers een certificaat in hun digitale portfolio op Certe Leerplein. Deze is 3 jaar geldig. Als de verloopdatum bijna voorbij is, ontvangen de deelnemers automatisch een e-mail dat hun herscholing via e-learning gevolgd kan worden.

Borg ook de vakbekwaam- en bevoegdheid van uw medewerkers

Heeft uw praktijk zich nog niet aangemeld bij het Leerplein? Wij raden u aan om dat dan alsnog te doen om de vakbekwaam- en bevoegdheid van uw gebruikers van de POCT-apparatuur te borgen. Dat kan via de poct-scholingspagina op onze website.