Certe voor zorgverleners

Zijn de mazelen weer in opkomst?

De WHO waarschuwt: ‘Measles cases spike globally due to gaps in vaccination coverage’. Ook in Nederland laait de discussie weer op: inenten of niet inenten? Kinderen weigeren in de kinderopvang? Vaccinaties verplicht stellen zoals in meerdere landen reeds gebeurt? De vaccinatiegraad is de laatste jaren gedaald onder de 95%, volgens de WHO de minimale dekking waarbij ook de niet-gevaccineerde door ‘herd immunity’ worden beschermd. In Nederland is nog maar 92,9 % van de kinderen, geboren in 2015, tegen Bof-Mazelen-Rubella (BMR) ingeënt.

Mazelen is één van de meest besmettelijke infectieziekten. Het aantal secundaire ziektegevallen dat een patiënt met mazelen in een volledig vatbare populatie veroorzaakt (basale reproductiegetal R0) is 12 tot 18'

Burgmeijer 2007

'Besmetting tijdens kortdurende expositie (bijvoorbeeld in de wachtruimte van een huisartsenpraktijk) is beschreven. Het mazelenvirus kan enkele uren in druppeltjes in de lucht overleven.'

RIVM, LCI-richtlijn

'De immuniteitsgraad van de bevolking die nodig is om epidemische verspreiding te voorkomen is erg hoog, minimaal 95%.

 

RIVM, LCI-richtlijn


Mazelengevallen in Europa

Opvallend is dat er ten opzichte van vorig jaar meer mazelengevallen zijn gemeld in België, Frankrijk, maar ook Italië [figuur 1]. De Nederlandse uitbraak in Urk is hier nog niet vermeld. Helaas zijn er elk jaar ook weer sterfgevallen te betreuren door een ziekte die makkelijk te bestrijden is door preventieve vaccinatie.


Figuur 1: Mazelengevallen in Europa (2019), uitbaak in Urk nog niet meegenomen.
Figuur 1: Mazelengevallen in Europa (2019), uitbaak in Urk nog niet meegenomen.

Mazelen in Nederland: uitbraak in Urk in 2019

In 2013/2014 kende Nederland de laatste grote mazelenuitbraak, in totaal waren er 2700 meldingen. De getroffen kinderen woonden grotendeels in ‘de bible-belt’ en waren uit geloofsovertuiging van de ouders niet ingeënt. De daarop volgende jaren daalden de meldingen, jaarlijks zo’n 20 meldingen.

Dit jaar zien we weer een verhoging van het aantal meldingen van mazelen, tot 1 september zijn er namelijk inmiddels al weer 73 patiënten gemeld. Dit verhoogde cijfer komt met name door een lokale uitbraak in Urk. Dit betekent echter niet dat de uitbraak zich tot dit gebied beperkt.

In de zomervakantie kregen we namelijk ook in ons adherentiegebied te maken met deze uitbraak. Eind juli is een niet-gevaccineerd zevenjarig jongetje uit Urk door Certe positief getest op mazelen. Dit gebeurde tijdens een kampeervakantie.


Vervroegde vaccinatie aangeboden in en om Urk

In het risicogebied in en om Urk wordt vervroegde BMR -vaccinatie aangeboden aan kinderen vanaf 6 maanden.

Kinderen tussen ongeveer 6 en 14 maanden zijn niet beschermd tegen een mazeleninfectie. Zij hebben geen of weinig antistoffen meer van de moeder en zijn nog niet beschermd door vaccinatie. Dit is in Nederland normaal gesproken geen probleem, omdat er geen mazelenvirus circuleert.  Echter, de steeds lagere vaccinatiegraad bij kleine kinderen zal het gevaar van verspreiding van o.a. mazelen waarschijnlijker maken.

Voor mensen die in nauw contact komen met de populatie uit Urk en omstreken, raden we dan ook sterk aan om hun eigen vaccinatiestatus op peil te brengen.


Drs. B. (Barbara) Kesztyüs
Drs. B. (Barbara) Kesztyüs

Een bijdrage van

Drs. B. (Barbara) Kesztyüs - arts-microbioloog