Certe voor zorgverleners

7 mei Wereld Astma Dag

Meer dan 60% van de Nederlandse astmapatiënten geeft aan zijn noodmedicatie meer dan twee per week te gebruiken. Deze patiënten hebben vaker longaanvallen dan patiënten die de noodmedicatie minder vaak gebruiken. Vanuit GPRI (General Practitioners Research Institute), waarmee Certe een nauwe samenwerking heeft, is er onderzoek gedaan naar het gebruik van noodmedicatie bij astmapatiënten.

 

Wat is astma?

Astma is een longziekte die niet te genezen is. De longen van mensen met astma zijn blijvend ontstoken en daardoor zijn ze vaak benauwd. Astma lijkt goed te behandelen met medicijnen, maar helaas worden alleen de klachten aangepakt en niet de ontsteking zelf. Ondanks beschikbare medicijnen worden er ieder jaar 8.000 mensen, waarvan de helft kinderen, in het ziekenhuis opgenomen omdat ze extreem benauwd zijn door hun astma.

Astma-aanval
De longen van mensen met astma zijn erg gevoelig voor prikkels als rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. De prikkels laten de slijmvliezen in neus, keel en longen opzwellen. De patiënt kan dan minder lucht in- of uitademen. Benauwd voelen, piepend ademen, kortademig zijn en gebrek hebben aan energie zijn symptomen van astma. Op het moment dat dit plotseling gebeurt, is er sprake van een astma-aanval.


 

 

 

Ondezoek naar medicijngebruik bij astmapatiënten

Er zijn veel astmapatiënten bij wie de astma niet voldoende onder controle is. Deze patiënten vertrouwen voornamelijk op de noodmedicatie in plaats van de dagelijkse onderhoudsmedicatie. Zij behandelen de astma niet voldoende en blijven klachten ervaren. Vandaar dat GPRI onderzoek heeft gedaan naar de verschillen in symptomen en longaanvallen bij patiënten die noodmedicatie wel of niet gebruiken zoals aanbevolen in de Nederlandse huisartsrichtlijnen voor astma. Dit is gedaan aan de hand van gegevens van Nederlandse astmapatiënten uit een Europees vragenlijst onderzoek.

Figuur 1

Oorzaken van astma

Het Longfonds en de wetenschap zoeken nog naar de precieze oorzaak van astma. Astma blijkt vaak erfelijk te zijn, maar er zijn ook andere mogelijke oorzaken aan te wijzen. Mensen met allergieën hebben een grotere kans om astma te ontwikkelen. Als de moeder rookte tijdens de zwangerschap, heeft de baby een verhoogde kans op astma. Een baby die te vroeg geboren is, een te laag gewicht heeft of last heeft van infecties kan ook sneller astma krijgen. Personen die bepaalde stoffen als verf vaak en lang hebben ingeademd, hebben een verhoogde kans op astma.

Bron: Longfonds 

 

Wereld Astma Dag

Meer weten over hoe longen werken? Meer weten over het Longfonds of wilt u de 'longentest' doen? Kijk dan eens op de website van het Longfonds.

Certe Astma/COPD-dienst

De Certe Astma/COPD-dienst is gespecialiseerd in het stellen van de diagnose, de controle en begeleiding bij astma en COPD. Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor hulp bij de behandeling van uw astma of COPD. Meer weten over de astma/COPD-dienst?

 

 

Conclusies onderzoek

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat 62% van de Nederlandse astmapatiënten de noodmedicatie vaker gebruikt dan aanbevolen in de richtlijnen. Patiënten die meer dan 3 keer per week noodmedicatie gebruiken, hebben meer longaanvallen dan patiënten die minder noodmedicatie gebruiken. Zie ook figuur 1. Nieuwe maatregelen zijn daarom nodig om het gebruik van noodmedicatie bij astmapatiënten te verminderen.

Achtergrondinformatie

Het volledige onderzoek (in posterpresentatie) over het medicijngebruik bij astmapatiënten kunt u hier downloaden.