Certe voor zorgverleners
SB04 - Werkconferentie landelijke transmurale afspraak (LTA) antistollingszorg

Werkconferentie landelijke transmurale afspraak (LTA) antistollingszorg

In het eerste kwartaal van 2020 wordt de landelijke transmurale afspraak (LTA) antistollingszorg gelanceerd. Deze geeft richting aan de samenwerking tussen de medisch specialist, huisarts, trombosedienst, en andere zorgprofessionals. Vanuit het Trombose expertisecentrum Groningen wordt een werkconferentie georganiseerd om u te ondersteunen bij de implementatie hiervan.

De landelijke transmurale afspraak (LTA) antistollingszorg geeft richting aan de samenwerking tussen de medisch specialist, huisarts, trombosedienst, openbaar apotheker, specialist ouderengeneeskunde, tandartsen en mondhygiënisten. De LTA antistollingszorg gaat over afspraken zoals verwijzing en terugverwijzing tussen de eerste en tweede lijn, taakverdeling, afstemmen periprocedureel beleid, onderlinge afstemming en voorlichting aan de patiënt.

De focus ligt daarbij op orale anticoagulantia (DOAC of VKA). De behandeling met trombocytenaggregatieremmers komt aan bod als deze in combinatie met orale anticoagulantia worden voorgeschreven of bij adviezen rondom peri-procedureel beleid.

Vanuit het Trombose Expertisecentrum Groningen wordt een werkconferentie organisatie om u te ondersteunen bij de implementatie hiervan. U ontvangt binnenkort een save the date, de werkconferentie wordt gepland nadat de lanceringsdatum van de richtlijn bekend is gemaakt.


Een bijdrage van:


Margriet Piersma
Margriet Piersma

Margriet Piersma

Directeur Certe Trombosedienst